Zoeken

Management aan het woord

Dhr. S. Nentjes

Hoe vaak stel jij je de vraag: ’wat vinden mijn vrienden hiervan’? Misschien wel een paar keer per dag. Kan je nagaan hoe belangrijk het is dat je goede vrienden hebt.

Voor kleine kinderen zijn papa, mama en de juf de mensen die weten hoe het zit. Als de juf het zegt, is het zo. En papa is de sterkste. “Die leeftijd is voorbij als studenten bij ons op school komen”, glimlacht Nentjes. “Op deze leeftijd zijn vrienden enorm belangrijk geworden. Vrienden hebben veel invloed op de keuzes die studenten maken. Kijk alleen al naar het mobieltje dat ze hebben of de kleding die ze dragen. De mening van vrienden is vaak doorslaggevend. Onbewust past een student zich gauw aan om maar bij de vriendengroep te horen.” Op zich is dat niet verkeerd. Maar als vrienden zoveel invloed hebben op je keuzes, is het wel belangrijk dat je de goede vrienden hebt. “Dat is een voordeel van reformatorisch onderwijs”, vindt Nentjes. “Je klasgenoten hebben dezelfde levensovertuiging. Zou dat niet zo zijn, dan komt er wel ineens héél veel op je af. Voor je het weet, maak je keuzes waar je eigenlijk niet achter kunt staan. Zo sprak ik een meisje dat vrienden had die in het weekend drank en drugs gebruikten. Ze voelde dat dit een verkeerde invloed op haar had. En hoe moeilijk het ook was, ze heeft gebroken met haar vriendengroep. Dat vereist veel moed en lef.” Wat Nentjes betreft, hoeft het niet altijd zover te komen. “Je kunt je ook afvragen wat voor invloed jijzelf op je vrienden kunt hebben. Loop je automatisch met anderen mee? Of probeer je een positieve invloed op de groep te hebben? Het is mooi als je tegen elkaar kunt zeggen ‘dit moeten we niet meer doen’.”

Al gauw rijst dan de vraag wat goede vrienden zijn. Nentjes zoekt het antwoord in de Bijbel en komt uit bij een geschiedenis die boekdelen spreekt. De verlamde man uit Lukas 5. “De verlamde man had vrienden die hem tot de Heere Jezus brachten. Hij kon zelf niet lopen, en wilde aan Jezus vragen of Hij hem beter wilde maken. Het viel niet mee om binnen te komen in het huis waar Jezus was, maar die vrienden deden er alles voor. Kijk, als je zulke vrienden hebt, dan heb je goede vrienden. Die vriendschap gun ik iedereen!”

IMG_9794

Dhr. S. Nentjes

Lid Directieteam

267