Zoeken

Management aan het woord

Dhr. J.F. Benschop

"Als je aan school denkt, denk je onwillekeurig aan kennis opdoen, verstand en wijsheid. Dat is terecht. Op onze opleidingen verzamel je kennis. Dat is nodig om straks je beroep op een verstandige wijze uit te kunnen oefenen. We zijn er van overtuigd dat de opleidingen op onze locatie daaraan kunnen bijdragen.

Maar wanneer ben je echt wijs? Heeft dat te maken met een juiste keuze voor een opleiding? Heeft dat te maken met een bepaalde vooropleiding?
Zegt de Bijbel hier iets over? In het boek Spreuken kom je het woord wijsheid verschillende keren tegen.
Wijs ben je als je jezelf laat leren. Wijs ben je als je wilt horen en zo in leer wilt toenemen. Iemand die wijs is, beseft dat hij nog veel moet leren.
Echt wijs ben je als je de Heere vreest. Dat is het beginsel van alle wijsheid!

Ja maar … we zijn door de zondeval toch dwaze mensen geworden? Dat klopt. We zijn vanuit onszelf dwazer dan dwaas. Weet je wat er nu zo’n wonder is? De Heere heeft verschillende Namen. De Heere is ook dé Wijsheid. En daarom weet Hij raad met dwaze mensen en wil ze door genade wijs maken. Mensen die door genade wijs worden, gaan zichzelf leren kennen als dwaas, maar zoeken wijsheid bij de God van alle wijsheid. Dan leer je Hem echt te vrezen.

We hopen dat je op onze opleiding kennis en verstand mag ontvangen. Boven alles hopen we dat je wijsheid, dat je dé Wijsheid mag vinden."

267