Zoeken

Management aan het woord

Dhr. H.J. Bart

De gelijkenis van de verloren zoon. Iedereen kent ‘m. Het verhaal van twee jongens. Twee zoons van dezelfde vader. Dezelfde vorming en toerusting gehad. De jongste zoon vertrok naar een ver land. Hij maakte andere keuzes in zijn leven. Hij wilde wel eens genieten van het leven. Zijn broer bleef thuis. Maar hoe? Keek hij met minachting neer op zijn jongste broer? Zou hij hem voor gek hebben verklaard? Dat is een belangrijke vraag. Om ons heen zien we ook ‘jongste zonen’. Openlijk of minder opvallend gaan ze hun eigen weg. Als docenten en medestudenten moeten we dan ‘mijns broeders hoeder’ zijn. Elkaar niet zomaar laten gaan, maar aanspreken. Dat gebeurt ook op school! En juist als een medestudent waarschuwt, gewoon op zijn eigen manier als jongelui onder elkaar, dan spreekt dat heel erg aan.

De gelijkenis laat ook een jongste zoon zien die terugkeert. Toen hij allang op de terugreis was, had hij nog steeds zijn oude, gescheurde kleren aan. Maar hij was al op de goede weg. Dat bewijst dat we elkaar niet zomaar op het uiterlijk kunnen beoordelen. Alleen de Heere kent het hart. Niet voor de brave, oudste zoon werd een feestmaal aangericht, maar voor de verloren zoon. In dat opzicht is dit een hoopgevende gelijkenis voor studenten en docenten!

H.J. Bart

Dhr. H.J. Bart

Locatiemanager Kampen, Opleidingsmanager Welzijn

267