Zoeken

Management aan het woord

Dhr. A. van den Dool

De heer A. van den Dool is opleidingsmanager voor de opleidingen Mobiliteit. Met jarenlange ervaring in de sector Techniek vertelt hij over wat jongeren beweegt en wat er beweegt in de mobiliteit? 

"Die twee komen bijzonder mooi samen in het onderwijs bij Mobiliteit. Mijn werkzaamheden bevatten veel overleggen zoals met diverse techniekafdelingen in regio Amersfoort, het sectoroverleg Techniek en locatiemanagementoverleg Amersfoort van het Hoornbeeck College. Maar ook met het bedrijfsleven om te zoeken naar de wensen voor de toekomst. 

Team Mobiliteit

In Hoevelaken bestaat het team Mobiliteit uit 10 personen. Hierin zitten zelfs 2 dames! Er zijn daar bijna 200 studenten BBL Mobiliteit waar ik de dagelijkse leiding en verantwoording voor heb. Dit team houdt zich bezig met het dagelijkse onderwijs in school maar ook buiten school op de werkplek in de bedrijven. De opleidingen worden verzorgd voor monteurs personenauto’s, vrachtauto’s, tractoren en mechanisatie. Ook de opleiding tot vrachtwagenchauffeur met code 95 wordt gegeven. Het pedagogisch klimaat in de les heeft alle aandacht, ook het schoolklimaat in en om het gebouw. Verder hebben de vernieuwingen in het onderwijs veel aandacht. Met name het buitenschools leren in de bedrijven en de bedrijven weer in school. Toetsing en examinering dienen zeer nauwgezet vorm te krijgen om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Verder zijn er ook nog heel wat activiteiten rondom het onderwijs. Met name te noemen de reizen met studenten naar Malawi om daar het wagenpark van een weeshuis te onderhouden. De tevredenheid van de studenten en de bedrijven voor de opleiding is bovengemiddeld. Dit is de uitslag van meerdere enquêtes. 

Alles bij elkaar is mobiliteit een zeer dynamisch team waar veel gebeurd en een ieder met de geschonken gaven, zijn uiterste best doet om de studenten te laten ontwikkelen 

Reformatorisch sleutelen? 

Reformatorisch sleutelen….! Kan dat? Nee…! Leer je dat dan op het Hoornbeeck college? Nee…! 
Wel word er van je verwacht dat je een reformatorisch monteur of werknemer wordt. Direct al als je de BBL-opleiding start op het Hoornbeeck college, want je werkt dan 4 dagen bij een bedrijf. Wat heb je daar dan voor nodig? In ieder geval de kennis, vaardigheden en houding in je vakgebied. Maar als meerwaarde heb je ook de christelijke grondslag nodig. Het staan als christen in de maatschappij… in je omgeving... in je school.. in je werk.. in je leven! We zijn er van overtuigd dat de opleidingen op onze locatie vanuit de identiteit daaraan zullen bijdragen. 

Wanneer word je nu echt een christen genoemd? Daar zegt de Heidelbergse Catechismus alles over in vraag 32? Je moet door het geloof een lidmaat van Christus en Zijn zalving deelachtig te zijn. 
We hopen dat je op onze opleiding kennis en vaardigheden mag leren en daarbij dat je een christelijke werknemer mag zijn, vanuit het hart." 

267