Zoeken

Docenten aan het woord

Mw. M.J. Post-Pelleboer

Als mevrouw M.J. Post voor de klas staat om Verpleegkunde te geven, blijft het niet bij een beetje theorie hier en een beetje praktijk daar. “Er ontstaan soms heel wezenlijke gesprekken.”

Wat is het verschil tussen - bijvoorbeeld - Bouwkunde en Verpleegkunde? Voor mevrouw Post is het antwoord niet moeilijk. “Bijna elk onderwerp dat ik geef, heeft wel een relatie met de studenten of één van hun familieleden. Als het in de les gaat over een onderwerp als kanker, dan pols ik eerst hoe de studenten erin staan. Misschien heeft iemand in zijn directe omgeving met deze ziekte te maken. Daar gaan we dan eerst over praten.”

Mevrouw Post piekert er niet over om dat praten over te slaan. “Als een onderwerp gevoelig ligt voor een student, hebben we het erover. Die les komt wel, die halen we wel in. Er moet ruimte zijn voor persoonlijke ervaringen. Maar tegelijk bespreken we hoe je daar straks als professionele zorgverlener mee omgaat.” Studenten komen alleen met hun persoonlijke verhalen op de proppen als zij zich veilig voelen. Bij mevrouw Post hoeven ze zich in elk geval nergens voor te schamen. “Rare vragen bestaan niet. Niets is vreemd. Ik vertel in de lessen ook veel over mijn werk als wijkverpleegkundige en privé. Daarbij leg ik uit dat ze later ook beroepsgeheim hebben en dat ik van hen verwacht dat persoonlijke dingen binnen de klas blijven. Kijk, dan heb je meteen al een sfeer van ‘wij hier samen’… Een sfeer waarin ruimte is voor écht contact!”

219