Hoornbeeck College
Locaties

Hoornbeeck onderwijs ook voor volwassenen?

Naast het onderwijs aan jongeren is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor en vraag naar opleidingstrajecten voor mensen die al in de beroepspraktijk werkzaam zijn, tegenwoordig vaak aangeduid met de term ‘een leven lang ontwikkelen. We hebben gemeend die vorm van onderwijs niet helemaal te moeten laten liggen en daarin ook dienstbaar te kunnen zijn aan onze achterban.

Respecteren van de grondslag
Organisatorisch kan dat in veel gevallen echter niet op dezelfde manier als waarop het onderwijs aan jongeren wordt vorm gegeven. Vaak meldt zich een bedrijf of instelling dat een groep werknemers tegelijk wil laten scholen. Als we dan alleen de werknemers zouden toelaten die tot de reformatorische achterban behoren dan moeten we veel bedrijven en instellingen en hun werknemers (ook uit eigen achterban) teleurstellen. Om die reden en gezien de oudere leeftijd van de studenten hebben we de beleidslijn gekozen dat we voor het volwassenenonderwijs alleen actief werven in de eigen achterban, maar voor wat betreft toelating van studenten volstaan met het vragen van het respecteren van de grondslag.

Volwassenonderwijs scheiden van reguliere onderwijs
Dat betekent dat we met volwassenonderwijs een wat bredere groep in de school hebben. Dat zal overigens overwegend ’s avonds zijn. We willen immers vanwege het pedagogisch klimaat de groep volwassen wel zoveel als mogelijk scheiden van de jongeren. Hoornbeeck volwassenonderwijs is ook onderwijs met de Bijbel. Dat houdt ook in dat alle volwassen studenten de godsdienstige uitingen en het godsdienstig klimaat in de school accepteren en daarin meedoen.

Meer weten over opleidingen, cursussen en trainingen? Neem eens een kijkje op de website van Hoornbeeck Connect!