Hoornbeeck College
Locaties

Uit het rapport van De Keuzegids blijkt het Hoornbeeck College goed te scoren op het gebied van studenttevredenheid. Ook hebben veel opleidingen een hoog slagingspercentage en blijft een groot aantal studenten de gekozen opleiding volgen.

Dhr. W.J. de Potter, voorzitter van het College van Bestuur, is dankbaar voor het oordeel van De Keuzegids: “Het is niet vanzelfsprekend dat we ieder jaar opnieuw de beste zijn, dat blijkt ook uit de scores van andere ROC’s. Ik ben blij om te zien dat het werk van onze docenten en de inzet van onze studenten zo positief gewaardeerd wordt. Belangrijke factoren voor het resultaat zijn de gedeelde waarden en normen en de grote betrokkenheid op studenten. Tegelijkertijd besef ik dat we dit niet zonder de hulp van de Heere kunnen. Daarom zijn we in de eerste plaats God dankbaar dat Hij het reformatorisch onderwijs zegent.”

Het komende jaar investeert het Hoornbeeck College met name in de uitbouw van Hoornbeeck Connect en HoornBACK. Hoornbeeck Connect richt zich op (maatwerk)trainingen/opleidingen voor volwassenen, oud-studenten en andere externen. HoornBACK is het initiatief voor oud-studenten. De Potter: “Deze twee initiatieven laten zien dat we als Hoornbeeck ons ook meer gaan richten op het netwerk om de school heen, bestaande uit onze oud-studenten en de rest van onze achterban.”