Hoornbeeck College
Locaties

Uit het rapport van De Keuzegids blijkt dat het Hoornbeeck College weer goed scoort op het gebied van studenttevredenheid. Daarnaast houden veel opleidingen een hoog slagingspercentage en blijft het uitvalpercentage verhoudingsgewijs laag. Dat komt doordat veel studenten de opleiding die ze volgen ook daadwerkelijk afmaken of binnen het Hoornbeeck College switchen naar een andere opleiding die bij hen past. Een aandachtspunt voor het Hoornbeeck College is om studenten uit te dagen om een opleiding te volgen die past bij hun (vooropleidings)niveau.

Willem de Potter, voorzitter van het college van bestuur, reageert dankbaar en nuchter op het oordeel van De Keuzegids: “Dat we weer op de eerste plek eindigen is een groot compliment voor al onze docenten en studenten. Het achterliggende jaar hebben alle collega’s zich ingezet om grote delen van ons onderwijs op afstand te laten plaatsvinden. Ik heb veel waardering voor de manier waarop ze dit deden: allemaal in het belang van onze studenten. Daarnaast zeg ik wel: we werken niet voor een prijs, maar proberen ons werk in afhankelijkheid en met verantwoordelijkheid te doen. Zeker in deze coronacrisis zien we dat we niets kunnen zonder de hulp en zegen van de Heere.

Opvallend in de lijst van de Keuzeigds: de scores van de top 3 komen steeds dichter bij elkaar in de buurt. Het grote ROC van Twente klom bijvoorbeeld op van plek 10 naar plek 3. Een opvallende en knappe prestatie, zeker gezien het intensieve coronajaar.