Hoornbeeck College
Locaties

Bij het ontstaan van het Hoornbeeck College wordt binnen de opleidingstak Gezondheidszorg alleen de niveau-2 (Helpende) en de niveau-3 (Verzorgende) opleiding aangeboden. Regelmatig komen er echter geluiden vanuit de reformatorische achterban: ‘Onze dochter volgt de opleiding tot verpleegkundige, maar voelt zich niet thuis op het roc’.

 

Het Hoornbeeck College dient daarom aanvragen in bij het Ministerie van Onderwijs om een opleiding Verpleegkunde te kunnen beginnen. Lang zonder resultaat. Tot er in 2002 tóch groen licht komt en de school mag starten met deze niveau-4-opleiding. Na twee jaar van voorbereiden gaat in het cursusjaar 2004-2005 de eerste groep studenten van start. Dat de opleiding voorziet in een behoefte, bewijst de stroom inschrijvingen die jaar op jaar volgt. De locaties Amersfoort en Rotterdam beginnen direct met twee groepen en de jaren daarna is er soms zelfs een wachtlijst nodig omdat het aantal studenten de opleidingscapaciteit overstijgt.

De onderwijskundige visie is bepalend voor de opzet van het vierjarige lesprogramma. “We kozen voor een groeimodel dat bestond uit vijf  fasen, namelijk: gronden, groeien, bloeien, vrucht dragen en snoeien”, vertelt Henny Fonville, die nauw betrokken is bij de opzet van de opleiding. “Leerlingen ontwikkelden zich in dit model tot verpleegkundige. De vijf voor zich sprekende fasen sloten mooi op elkaar aan. Vanuit deze onderwijskundige visie schreef de ontwikkelgroep de readers”.

In de afgelopen twintig jaar heeft de opleiding zich sterk ontwikkeld. De onderwijskundige visie met de vijf fasen is inmiddels losgelaten; iedere locatie krijgt meer ruimte om zijn eigen weg te kiezen en eigen innovaties door te voeren. Fonville: “We zijn in al die jaren uitgegroeid tot een serieuze partij in de opleidingen tot verpleegkundige. Als reformatorische zuil doen we ertoe, we voegen iets toe wat er elders in Nederland niet is. Dan denk ik niet alleen aan de eerbied voor het leven en het werken vanuit Gods Woord. Maar ook de wijze waarop we onderwijs structureren en inhoudelijk vormgeven.”