Hoornbeeck College
Locaties

Iets zeggen over de toekomst. Wie durft dat in een tijd waarin onder meer door corona de onzekerheid van het leven nadrukkelijk naar voren is gekomen. En toch kan ik zeggen dat het Hoornbeeck toekomst heeft, al weet ik niet welke toekomst.

 

Het Hoornbeeck heeft toekomst, omdat het een school met de Bijbel is. Gods Woord is voor alle tijden, dus ook voor de toekomst. De school heeft toekomst, omdat het bestaan niet in handen ligt van politici, maar van God Die onveranderlijk is. De Heere heeft de deur voor onze school geopend, alleen Hij zal sluiten. Al kan daarvoor wel een regering worden gebruikt. De deur staat anno 2022 nog wijd open. We hebben volop de mogelijkheid om onderwijs te geven vanuit een open Bijbel. Dat is een reden voor veel dankbaarheid. Tegelijkertijd geeft dat voor het schoolpersoneel een grote verantwoordelijkheid om de mogelijkheden die er zijn om onze identiteit vorm en inhoud te geven, goed te gebruiken.

Het Hoornbeeck is er van en voor de achterban: de reformatorische gemeenschap in haar volle breedte. Deze achterban heeft voor de totstandkoming van de school gebeden en gestreden. Het is nog steeds dezelfde gemeenschap van waaruit jongeren zich aanmelden voor onze school. Als deze achterban niet meer voor de school kiest, dan heeft de school geen toekomst meer. Niet alleen de studenten, maar ook de docenten en het overige personeel komen uit deze kring. Daarmee is het Hoornbeeck een afspiegeling van de gereformeerde gezindte. De toekomst van de gezindte is van invloed op de toekomst van de school. Maar de school is geen eiland. We staan met onze studenten in contact met onze naaste in de wijk en op de werkplek. Ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor onze medemens buiten onze gemeenschap.

Het Hoornbeeck heeft als mbo-school toekomst, omdat er vakmensen worden opgeleid. Er wordt veel betoogd dat vooral hoogopgeleiden de toekomst hebben door globalisering en robotisering. Iedere keer blijkt weer dat in onze maatschappij de mbo’er cruciaal blijft. Een hoogleraar en een schoolbestuurder kunnen in de praktijk van elke dag beter gemist worden, dan een verpleegkundige en automonteur.

Het Hoornbeeck als school heeft toekomst, omdat de jeugd toekomst heeft. We mogen op school iedere dag in gesprek zijn met jongeren, hen onderwijzen, wijzen op de Bijbel, toerusten voor de beroepspraktijk. Mbo’ers zijn open en direct. We weten meer dan vroeger wat er in hun hart leeft. Dat is soms confronterend, maar biedt ook kansen. Jongeren hebben nu en in de toekomst docenten nodig die met hart en ziel aan deze jongeren verbonden zijn en hun richting geven.

Het Hoornbeeck heeft toekomst, omdat we een boodschap hebben. Voor de studenten, voor onszelf en ook voor de wereld. Geen eigen boodschap, maar een Goddelijke boodschap. Een boodschap die perspectief geeft. De boodschap van genade voor zondige mensen. De boodschap dat God in Christus naar ons is afgedaald om verloren mensen te redden. Zolang die boodschap klinkt, is er toekomst.