Hoornbeeck College
Locaties

“Sijmen is de senior”, zegt Willem de Potter bij de start van het tweegesprek. En inderdaad, Hoornbeeck-directeur Sijmen Nentjes maakte alle 25 jaren mee, als docent, teamleider, locatiemanager en nu directeur. Willem de Potter werkt ruim 14 jaar ‘bij de school’, eerst als lid en nu als voorzitter van het College van Bestuur. Met beide Hoornbeeckers nemen we enkele markante zaken uit 25 jaar Hoornbeeck door.

“Als een wonder”

“Het Hoornbeeck bestaat 25 jaar, maar de school is al in 1974 begonnen met reformatorische vormingsinstituten in Goes en Staphorst, de voorlopers. Dus het begon bijna 50 jaar geleden”, plaatst De Potter 25 jaar Hoornbeeck in perspectief. Nentjes: “Als je wereldwijd kijkt is het heel bijzonder dat je door de overheid bekostigd christelijk onderwijs hebt. Dat is elders in deze vorm ondenkbaar. De start in 1997 was ook spannend: er zouden alleen regionale opleidingscentra komen, maar er kwam óók ruimte voor een landelijk reformatorisch mbo.” Dankzij een amendement van een PvdA-kamerlid nota bene. “Ik zie dit als een wonder”, vult Willem de Potter aan. “De Heere heeft het zo geleid.”

Foto: W.J. (Willem) de Potter

“Van sterfhuisconstructie naar bloeiende school”

Het Hoornbeeck College van 2022 is niet meer de school van 1997. Nentjes: “De omvang is enorm gegroeid, van 2500 naar 7000 studenten, er zijn locaties en opleidingen bijgekomen en recent ook volwassenenonderwijs. Bij de start leek de minister aan te sturen op een sterfhuisconstructie voor het reformatorisch onderwijs, maar het omgekeerde gebeurde. Het werd geen aflopende zaak, maar een bloeiende school.” “De eigen achterban moest overigens wel een beetje wennen”, weet De Potter. “In de beginjaren was het niet zo vanzelfsprekend dat kinderen naar het reformatorische mbo gingen. Dat geluid is helemaal weg en heeft plaats gemaakt voor een grote verbondenheid met de achterban.”

“Notulen uit de beginjaren”

De Potter en Nentjes hebben veel waardering voor de ‘mannen van het eerste uur’, de bestuurders die hun schouders onder reformatorisch mbo zetten. “Zo maakte het bestuur vanaf het begin de keuze om het onderwijs regionaal aan te bieden, bijvoorbeeld met de vormingscentra in Staphorst en Goes. Zo kregen studenten onderwijs in de buurt aangeboden”, aldus Sijmen Nentjes. “En als je notulen leest uit die beginjaren dan zie je bestuursleden niet alleen hun verantwoordelijkheid namen, maar dit ook biddend deden. In grote afhankelijkheid van de Heere. Dat moeten we nooit vergeten.”

Foto: S. (Sijmen) Nentjes

“Geen mobieltje, geen laptop”

Van twee naar zes locaties op de bible belt tussen Zeeland en Overijssel, van enkele naar 133 verschillende opleidingen met veel BBL-trajecten. “De intrede van ict in het onderwijs is één van de grootste veranderingen”, blikt Nentjes terug op een kwart eeuw Hoornbeeck. “Vroeger liep geen student rond met een mobieltje en laptop. Tegelijk is het lesgeven an sich niet veranderd, gelukkig maar.” De Potter: “In het beroepenveld is natuurlijk ook veel veranderd, maar het Hoornbeeck bleef het accent leggen op de inhoud. We leiden geen studenten op die alles kunnen opzoeken, maar geven ze een stuk kennis en degelijkheid mee.”

“Bijbels onderwijs met perspectief”

Wat ook niet is veranderd: docenten geven beroepsonderwijs vanuit de Bijbel. Iedere dag begint met het openen van Gods Woord. Nentjes: “Een groot goed hoor, dat we met elkaar de Bijbel mogen openen.” “En daarbij merk ik geen kerkelijke verschillen”, constateert De Potter. “We staan met elkaar op dezelfde grondslag. We zijn geen zuil, we zijn een gemeenschap, met de vensters open naar het beroepenveld. Een school waar we opleiden voor tijd en eeuwigheid. Dan hoeven we geen grote zorgen te hebben voor de toekomst. De Heere regeert, ook door onmogelijkheden heen. Daarin ligt het perspectief voor onze school.”