Hoornbeeck College
Locaties

Dit eerste studiejaar begint met 65 leerlingen, die de keuze hebben uit de opleidingen Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. Naast praktijk en vaktheorie krijgen studenten algemeen vormende lessen aangeboden zoals godsdienst, Nederlands, Engels, Duits, practicum informatica, wiskunde en natuurkunde. De eerste jaren staan in het teken van pionieren. De studenten helpen mee bij de opzet en ontwikkeling van de school. Daarmee doen studenten – zo blijkt later – extra vaardigheden op. Juist van de eerste twee lichtingen kiezen veel
gediplomeerden op termijn voor het zelfstandig ondernemerschap.

 

Net als de andere mbo’s, Trigland en Sara Nevius, trekt de à Brakelschool nieuwe studenten aan. De groei is echter minder snel en constant dan bij de andere scholen. Door de jaren heen blijkt de arbeidsmarkt effect te hebben op het aantal inschrijvingen. Is er veel werkloosheid in de bouw, dan neemt het aantal studenten toe. Zijn er veel vacatures, dan kiest menig jongere voor een leer-werkplek mét salaris.

Naar Amersfoort

In 1986 start in Amersfoort de verbouwing van het voormalige pand van het Van Lodenstein College. Deze school voor voortgezet onderwijs
verhuist naar een nieuw gebouw op dezelfde locatie en maakt zo plaats voor de drie mbo-scholen. Het oude klooster wordt grondig verbouwd en bovendien wordt er een vleugel aangebouwd. De à Brakelschool vindt onderdak in de vleugel en krijgt de beschikking over les- en praktijklokalen. De nieuwste computertechniek is voorhanden en er is zelfs een robot voor studiedoeleinden beschikbaar.

Verbreed

Op 1 augustus 1990 fuseren de drie Amersfoortse reformatorische mbo’s en gaan verder onder de naam Saldenus College. Het middelbaar technisch onderwijs breidt uit en verbreedt het aanbod opleidingen. Er worden naast niveau 4 ook niveau 2- en niveau 3-opleidingen ontwikkeld en de studierichting Technische Informatica komt erbij. Waar bij veel mbo’s dit vakgebied een plek krijgt bij
de economische studies, brengt het Saldenus deze opleiding onder bij de sector Techniek.

Computers

De lesinhoud van practicum informatica bestaat onder andere uit programmeren in Pascal, tekstverwerking (WordPerfect), werken met een database, een spreadsheet en kennis van het besturingssysteem DOS. Informatica is zo nieuw dat een lesmethode nog ontbreekt. Docent Teun Hommersom schrijft op verzoek van een landelijke uitgever mee aan een lesboek. Dat de à Brakelschool en het Saldenus College al in een vroeg stadium het belang van automatisering inzien, bewijzen de vroege investeringen. In 1985 zijn er al stand alone PC’s (met floppy drives!) beschikbaar voor de avo-vakken. Bij vaktekenen worden er in verband met de grootte van de bestanden computers gebruikt
met een externe harde schijf.

Jongens

Studenten van de à Brakelschool zijn in de beginjaren zonder uitzondering jongens. Dames kiezen nog niet voor technisch onderwijs. Veel leerlingen volgen het beroep van hun vader en
kiezen net als hij ook de bouw, elektrotechniek of werktuigbouw. Docenten zijn creatief in het verwerken van de Bijbelse boodschap in het lesprogramma, waarbij het gekunsteld zoeken naar verbanden tussen Gods Woord en de leefwereld van studenten wordt vermeden. Juist ‘tussen de bedrijven door’ ontstaat regelmatig ruimte voor een gesprek van hart tot hart.