Hoornbeeck College
Locaties

Over het Schots onderwijs

Bijzonder onderwijs wordt dus niet door de Schotse overheid betaald, openbare scholen zijn de norm. De wijze waarop en intensiteit waarmee de socialistische regering van Schotland seculiere zienswijzen oplegt aan scholen en opvoeders is zorgwekkend. Wat voorbeelden:

  • In het openbaar onderwijs worden jonge kinderen al geconfronteerd met keuzemogelijkheden op het gebied van geslacht en seksualiteit.
  • Scholen (= docenten) kunnen uitsluitend op neutrale wijze spreken over religies. Een christelijk docent op een neutrale school mag op geen enkele wijze zijn of haar voorkeur voor het christelijk geloof laten blijken.
  • Schotse scholen zijn verplicht de ‘wetenschappelijke’ stand van zaken wat betreft het ontstaan van de aarde te onderwijzen; in die visie is er dus geen Schepper aan te pas gekomen.

Schotse christenen voelen zich daarom genoodzaakt om eigen scholen op te richten, het onderwijs moeten ze dus wel zelf financieren. Om deze reden is ook de Melville-Knox school in Glasgow opgericht.

De Melville-Knoxschool

De Melville-Knoxschool groeit gestaag. Op dit moment heeft de school 37 leerlingen. In 2022 – 2023 zijn dit er naar verwachting zo’n 45. Het huidige gebouw wordt (nu al) te klein. Men verhuist binnenkort naar een oud kerkgebouw, dat verbouwd zal worden tot school. Voor de verbouwing van dit kerkgebouw (zie onderstaande afbeelding) naar een school willen we graag collecteren.

Van ouders wordt een behoorlijk offer gevraagd als men een kind op deze christelijke school (dus niet-gesubsidieerd) onderwijs wil laten volgen: £ 180 per kind per maand. Dat is al goedkoper gemaakt, maar deze verlaging drukt dan weer op het budget van de school.

Voor de Melville-Knox school is het ook lastig om goed personeel te vinden. Geschikte en bekwame kandidaten trekken zich nogal eens terug als zij ontdekken dat deze christelijke school hen een behoorlijke lager salaris biedt t.o.v. seculiere scholen.

Doneren

We willen als Hoornbeeck iets van onze rijkdom delen met deze Schotse reformatorische christenen. De Melville-Knox school kan onze/jouw steun erg goed gebruiken. Steun deze school via een donatie.

Video Melville-Knox school Glasgow