Hoornbeeck College
Locaties

Negen lesweken lang staat bij zo’n tweeduizend eerstejaarsstudenten tijdens de godsdienstles het thema ‘Gods Woord’ centraal. Het is namelijk belangrijk dat onze jongeren iets weten over bijvoorbeeld de canon(vorming), de grondtalen van de Bijbel, de indeling van de Bijbel en de kern van de Bijbelse boodschap.

Zelf Bijbellezen

Dit jaar hebben we nog meer dan anders ingestoken over het zelf Bijbellezen – met onze tips daarbij. In onze lespraktijk merk(t)en we dat een flink aantal jongeren niet of nauwelijks persoonlijk uit Gods Woord leest. Ook de uitkomsten van het onderzoek van ons Kenniscentrum laten dit zien. Het is daarom essentieel én heel mooi om met onze studenten tijdens verschillende lessen een klein gedeelte uit de Bijbel te lezen, vragen hierover te (laten) stellen, de rijkdom van de woorden te onderzoeken – en vooral te ontdekken wat dit gedeelte zegt over de Drie-enige God en Zijn boodschap.

Reflectie van studenten

Na de lessen hebben we een pilot gedraaid waarbij we studenten op een aantal zaken lieten reflecteren. In een reflectieverslag hebben ze vragen over hun Bijbellezen, bidden en stille tijd beantwoord. Het was verblijdend om te lezen dat een deel van de studenten serieus met deze zaken bezig is. Maar we zagen ook (opnieuw) dat een flink aantal studenten Gods Woord weinig tot zelden persoonlijk opendoet. Tegelijkertijd lazen we tot onze blijdschap bij verschillende studenten dat juist de aandacht voor deze thema’s (tijdens deze lessen) hen ertoe gebracht had het Bijbellezen weer op te pakken en de handen weer vaker te vouwen… Dat is écht iets om de Heere dankbaar voor te zijn. Dit reflectieverslag hopen we daarom in het komende cursusjaar breder op te pakken!

“Bestaat God eigenlijk wel?”

Een van de laatste vragen in het reflectieverslag was de vraag: Jongeren zitten soms met vragen over het geloof of over God. Welke vraag speelt voor jou heel erg / of welke vragen spelen voor leeftijdsgenoten heel erg, denk je? Op één van onze locaties gaven krap 40 van de ruim 60 studenten op deze vraag onafhankelijk van elkaar spontaan een antwoord dat samengevat luidt: “Bestaat God eigenlijk wel?” Studenten gaven hier vaak openhartig een stukje toelichting bij, die soms ook weer verschilde. Er blijken behoorlijk existentiële vragen te leven onder onze jongeren. Onze jongeren groeien op in het geseculariseerde Westen – en dat heeft zichtbare en ingrijpende invloed. Uiteraard besteden wij aandacht aan dit soort vragen van onze jongeren. Ze kunnen er ook heel erg mee zitten.

Graag delen we ook dit laatste punt met de lezers van deze nieuwsbrief. Ook voor predikanten en kerkenraden is het goed om dit te weten; mede met het oog op prediking, pastoraat en catechese. Het gaat immers om het hart van onze jongeren, om hun tijdelijk en eeuwig welzijn…