Hoornbeeck College
Locaties

Hoe ziet het Godsdienst-onderwijs op het Hoornbeeck College eruit? We kunnen ons als school voorstellen dat kerkenraden hier benieuwd naar zijn. De Kleine Westminster Catechismus begint met de bekende vraag: Wat is het hoogste doel van de mens? Antwoord: Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen. Als we als school aan dát doel een bijdrage mogen leveren, rest ons werkelijk niets dan dankbaarheid…

Concreet proberen we in het Godsdienst-onderwijs daarom aandacht te geven aan zowel de persoonlijke als beroepsmatige vorming en toerusting van onze jongeren. Immers, de HEERE vraagt van onze jongeren hun leven in Zijn dienst te besteden. Wie ben ik – en wat doe ik hier? Het levert diepgaande vragen op over wie ikzelf ben, hoe ik sta tegenover God, over de invulling van mijn leven, mijn staan in deze maatschappij – en allerlei aspecten die hiermee verbonden zijn. Het levert ook vragen op over hoe als christen te staan in mijn toekomstig beroep, wat mijn roeping daarin is, wat ik tegen ga komen – en hoe ik op allerlei praktische situaties reageer.

In deze Nieuwsbrief proberen we via onderstaand schema – door middel van de namen van de door onze school ontwikkelde Godsdienst-readers – iets te laten zien van de concrete inhoud van ons Godsdienst-onderwijs. Wat komt er in de les aan de orde? Aangezien we opleidingen op zowel niveau 2, 3 als 4 aanbieden, volgt hierbij het overzicht van de opleidingen waarbinnen de meeste studenten hun studie volgen (= niveau 3 en 4) – en van de bijbehorende Godsdienst-readers:

P.S.: Mocht u vragen willen stellen, opmerkingen willen maken of aanbevelingen willen doen – mail naar onze Coördinator Godsdienst: Louwe Post (ptl@hoornbeeck.nl)!