Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Onderwijs vraagt om offline aandacht, contact en kennisoverdracht. Maar in deze tijd doen we zo goed mogelijk ons best met de middelen die we hebben. We leren vaardigheden die we ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Ook voor jou als student betekent dit andere vaardigheden. Hieronder delen we een aantal afspraken die voortkomen uit onze visie op online onderwijs:

Onze student:

  • .. heeft een device met webcam en internetverbinding ter beschikking voor het volgen van online lessen.
  • .. wordt geïnspireerd en gemotiveerd door de online lessen. Dat betekent actief meedoen: webcam aan en representatief gekleed.
  • .. wordt aangezet tot interactief onderwijs. Dit betekent dus niet alleen opdrachten maken die via de mail of It’s Learning worden verzonden, maar actief meedoen tijdens de les.
  • … weet dat er bij online onderwijs een extra beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en inzet.

Bij het begin van het komende cursusjaar worden deze afspraken uitgebreider besproken met onze studenten.