Hoornbeeck College
Locaties

Ziek melden of verlof vragen?

Lees hier alles rondom ziek melden en verlof aanvragen.

Ziek melden 

Laat je ouders je ziek melden via het ouderportaal (SIS). Dit is verplicht voor studenten onder de 18 jaar. Het niet op tijd ziek melden of achteraf aangeven dat je ziek bent, wordt als ongeoorloofd verzuim gezien. Wanneer je overdag ziek wordt en je niet in staat bent om de lessen te volgen, overleg dan met je SLB’er of opleidingsmanager wat je moet doen of als je naar huis wilt. 

Onlangs hebben de ouders van -18 studenten een mail ontvangen om een account aan te maken voor het ouderportaal. Jullie zijn daarover geïnformeerd via HIP.

Het leek ons goed een aantal veel gestelde vragen op te stellen voor ouders op de algemene website https://www.hoornbeeck.nl/ouders/(in de mail naar de ouders wordt ook verwezen naar deze pagina).

Verlof aanvragen 

Verlof aanvragen voor geoorloofde activiteiten -> dit kan ook via het ouderportaal -> ben je ouder dan 18 dan kun je dit zelf doen! Let op: Via je PC, dus niet je mobiele telefoon.  

Bezoek aan tandarts en orthodontist moet, zoveel mogelijk buiten schooltijd om gepland worden. Bij het toekennen van verlof wordt gekeken naar jouw persoonlijk aanwezigheidspercentage.