Hoornbeeck College
Locaties

Ziekmelden of verlof vragen?

Lees hier de regels rondom ziekmelden en verlof aanvragen.

Ziek melden 

Laat je ouders je ziek melden. Dit is verplicht voor studenten onder de 18 jaar. Het ziek melden dient telefonisch tussen 08.00 en 09.00 uur bij de administratie te gebeuren. Belangrijk is dat dit goed gecommuniceerd wordt. Het niet op tijd ziek melden of achteraf aangeven dat je ziek bent, wordt als ongeoorloofd verzuim gezien. Wanneer je overdag ziek wordt en je niet in staat bent om de lessen te volgen, overleg dan met je SLB’er of opleidingsmanager wat je moet doen of als je naar huis wilt. 

 

Verlof aanvragen 

Verlof aanvragen voor geoorloofde activiteiten moet vooraf en op tijd worden gedaan. Voor de sectoren geldt het volgende: 

 

  • Economie & Techniek: verlof aanvragen bij je eigen SLB’ er. 
  • Gezondheidszorg & Welzijn&Dienstverlening: verlof aanvragen bij de conciërge, dhr. Bostelaar. 

 

Bezoek aan tandarts en orthodontist moet, zoveel mogelijk buiten schooltijd om gepland worden. Bij het toekennen van verlof wordt gekeken naar jouw persoonlijk aanwezigheidspercentage.