Hoornbeeck College
Locaties

Eerste post-mbo opleiding Palliatieve zorg voor verpleegkundigen én verzorgenden

 De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hoornbeeck Connect starten in april met de nieuwe post-mbo opleiding Palliatieve zorg. De maatschappelijke vraag naar palliatieve zorg neemt steeds verder toe en het belang van goed opgeleide mbo-zorgprofessionals daarmee ook. Deze opleiding is uniek in zijn soort en voorziet in deze vraag door verpleegkundigen en verzorgenden de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om de laatste levensfase van patiënten zo goed mogelijk te begeleiden.

De post-mbo opleiding Palliatieve zorg 

De opleiding is ontwikkeld voor mbo-verpleegkundigen en verzorgenden die werken in de palliatieve zorg. Het is een post-mbo opleiding, wat inhoudt dat het onderwijs na een mbo-opleiding voor verpleegkundige of verzorgende gevolgd kan worden. De opleiding zal plaatsvinden in het Hoornbeeck College in Apeldoorn gedurende 14 lesdagen die verspreid zijn over een jaar.

Deze post-mbo opleiding is voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen de CHE en Hoornbeeck Connect. In het bijzonder waren Arrien van Prooijen – de Jong van de CHE en Williene Heemskerk van Hoornbeeck Connect betrokken bij de ontwikkeling. Arrien van Prooijen – de Jong speelde als inhoudsdeskundige een belangrijke rol bij het inhoudelijk vormgeven van het onderwijs. Zij is tevens coördinator van de opleiding. Williene Heemskerk zat als trainer Gezondheidszorg vanaf het begin rond de tafel en heeft vanuit Hoorbeeck Connect een belangrijke bijdrage geleverd.

Wat is de aanleiding om te starten met een post-mbo opleiding Palliatieve zorg? 

Williene Heemskerk: “Vanuit zorgprofessionals en instellingen is er duidelijk de behoefte om verdieping aan te brengen in palliatieve zorg. Verzorgenden en verpleegkundigen uit het mbo zijn ontzettend op zoek naar hulpmiddelen en handvatten om goed het gesprek aan te kunnen gaan met de palliatieve zorgvrager en zijn of haar naasten. Voor deze doelgroep is er eigenlijk geen verdiepend onderwijsaanbod op mbo-niveau. In dat gat springen wij door als eerste opleiders voor niveau 3 én 4 deze post-mbo opleiding aan te bieden. En dat is gezien de toenemende vraag naar palliatieve zorg erg nodig.”

Een opleiding die beantwoordt aan de vier dimensies binnen de palliatieve zorg 

In deze post-mbo opleiding leren verzorgenden en verpleegkundigen hoe ze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die niet meer beter worden. Verschillende factoren zijn van invloed op deze kwaliteit van leven. Arrien van Prooijen – de Jong: “Palliatieve zorg is niet alleen lichamelijke zorg. In deze opleiding leren zorgprofessionals ook hoe ze de patiënt psychisch en sociaal kunnen begeleiden. Daarbij wordt er aandacht besteed aan het betrekken van de familie en naasten. Een waardig rouwproces kan alleen plaatsvinden als het systeem van de patiënt onderdeel hiervan is. Dat proces goed begeleiden maakt je werk in de palliatieve zorg zo waardevol.”

Wat maakt het onderwijs van de post-mbo opleiding Palliatieve zorg uniek? 

Williene Heemskerk: “We hebben echt geprobeerd het onderwijs geschikt te maken voor de niveau 3 en niveau 4 mbo-student. We merken dat mbo-studenten de stap naar een post-hbo opleiding vaak te groot vinden of afhaken als ze die stap maken. In deze post-mbo opleiding is het taalgebruik goed te begrijpen voor hen en daardoor wordt er een drempel weggenomen. Tegelijkertijd voldoet de inhoud van de opleiding volledig aan de landelijk gestelde normen van het onderwijsraamwerk en de ontwikkelingen van het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). Daardoor bieden we een post-mbo opleiding die goed aansluit bij de loopbaan van mbo-verpleegkundigen en -verzorgenden. En dat is belangrijk, want juist de zorgprofessionals uit het mbo staan uiteindelijk aan het bed van de palliatieve zorgvrager. Juist die professionals heeft de maatschappij de komende decennia zo hard nodig.”

Meer informatie over de opleiding: https://www.che.nl/opleidingen/deeltijd/post-mbo/palliatieve-zorg