Hoornbeeck College
Locaties

Bezinningsavond voor ouders | Apeldoorn

Wie kent het niet: discussie over kleding, mediagebruik, kerkgang, seksualiteit?

Deze onderwerpen kwamen naar voren in de enquête “Peiling behoefte bezinningsavonden”, die we in december afnamen. Daaruit werd ons duidelijk dat er behoefte onder ouders is aan handreikingen rond deze onderwerpen. Vanaf D.V. schooljaar 2022-2023 zullen er jaarlijks twee bezinningsavonden worden gehouden bij het Hoornbeeck in Apeldoorn.

Het thema waarmee we dit najaar deze serie bezinningsavonden willen starten is: Christelijke opvoeding? Onmogelijk!?  We gaan onder leiding van een deskundige nadenken over de presentatie van en het leven als christen, over het brein van de jong volwassene: wat kun je verwachten en wat niet? Hoe houden we onze jongeren vast? Hoe staan wij als ouders en jongeren in deze wereld en hoe geven we de geestelijke wapenrusting vorm?

Ouders ontvangen via e-mail meer informatie over deze avonden.

Heeft u vragen over deze bezinningsavonden, dan kunt u die stellen via bezinningsavondapeldoorn@hoornbeeck.nl