Hoornbeeck College
Locaties

Onderzoek: mbo-student moet aan de slag met robot

De komende vijf jaar heeft een mbo-student nieuwe digitale vaardigheden nodig om goed te kunnen werken, aangezien er de komende jaren nog meer gedigitaliseerd zal worden.

Deze uitkomsten komen uit een onderzoek van het practoraat Onderwijs online van het Hoornbeeck College onder meer dan 250 instellingen waar mbo-studenten stagelopen. Zo geeft een grote meerderheid (86 procent) aan dat hun werk de afgelopen tien jaar door de inzet van digitale middelen veranderd is. De onderzoeksvraag in dit onderzoek was dan ook of mbo-studenten nieuwe digitale vaardigheden nodig hebben om hun werk ook in de toekomst goed te kunnen doen. Hierop zegt 64% van de ondervraagden volmondig ja. Voorbeelden van deze digitale vaardigheden zijn het werken in een onbemande winkel, het omgaan met zelfrijdende voertuigen en de verdere opmars van domotica in de gezondheidszorg.

Actueel onderwijs

Het practoraat adviseert op basis van dit onderzoek dat mbo-instellingen moeten inzetten op deskundigheidsbevordering van mbo-docenten op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen binnen het betreffende werkveld om het onderwijs actueel te houden. Daarnaast moet worden gestart met het geven van programmeeronderwijs en moet er nog meer gewerkt worden aan digitale bewustwording en het opbouwen van een positief online profiel.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 250 bedrijven waar mbo-studenten stagelopen. Deze instellingen en bedrijven komen uit de sectoren economie & retail, gezondheidszorg & welzijn en Technologie & ICT.

Het hele rapport is te lezen op www.hoornbeeck.nl/practoraat.

Het practoraat Onderwijs online heeft als doelstelling ontwikkelingen in het beroepenveld te vertalen naar het onderwijs en het analyseren van trends en ontwikkelingen om het onderwijs toekomstgericht vorm te geven.