Hoornbeeck College
Locaties

Keuzegids stopt met ranglijst roc’s

AMERSFOORT – De Keuzegids heeft aangekondigd vanaf 2022 geen ranglijst met roc’s meer te publiceren. Op de ranglijst, die traditiegetrouw in december gepubliceerd werd, wist het Hoornbeeck College in de achterliggende 13 jaar steeds beslag te leggen op het prestigieuze predicaat ‘Beste roc van Nederland’.  

De Keuzegids geeft op haar website aan niet langer te kunnen beschikken over cruciale informatie uit de JOB-monitor, de studenttevredenheidsmeting op roc’s in Nederland. Verschillende roc’s hadden al langere tijd bezwaar tegen de manier waarop de ranglijst tot stand kwam, en hebben er nu voor gekozen niet meer mee te werken aan de JOB-monitor.

Willem de Potter, voorzitter van het college van bestuur, reageert teleurgesteld: “We vinden het jammer dat de Keuzegids geen ranglijst meer uitbrengt. Dertien jaar achter elkaar hebben we het predicaat ‘Beste roc van Nederland’ ontvangen. Dat was elke keer weer een duidelijke waardering van en voor collega’s en studenten.

Tegelijkertijd is er naast teleurstelling ook nuchterheid: “Op het Hoornbeeck College werken we niet voor lijstjes. We willen ons werk in afhankelijkheid van de Heere doen, met het oog op de (geestelijke) ontwikkeling van onze studenten. Dat is een grote verantwoordelijkheid. We zijn dankbaar dat we in ons land de ruimte kregen en krijgen om ons onderwijs te geven. Ook zonder officieel predicaat gaan we daar in 2023 dankbaar mee verder.”

Het Hoornbeeck College blijft deelnemen aan de tweejaarlijkse JOB-monitor, om zo blijvend de studenttevredenheid te meten. Daarnaast is er ook het medewerkersonderzoek, dat moet leiden tot een zo optimale werkomgeving voor medewerkers. Beide instrumenten geven het Hoornbeeck College genoeg aanleiding om continue aandacht te hebben voor doorontwikkeling van het onderwijs.

Vanaf 2010-2022 was het Hoornbeeck College officieel ‘Beste roc van Nederland’.