Hoornbeeck College
Locaties

JOB-monitor: Hoornbeeck wordt ondanks corona goed gewaardeerd door eigen studenten

In de achterliggende periode hebben 224.212 mbo-studenten in Nederland de JOB-monitor ingevuld. Ook studenten van het Hoornbeeck College deden massaal mee. De JOB-monitor is het landelijke studenttevredenheidsonderzoek dat tweejaarlijks wordt gehouden om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Naast de vaste onderwerpen biedt JOB-monitor 2022 zicht op de invloed die corona heeft (gehad) op het mbo-onderwijs. Voor het Hoornbeeck College zijn de volgende drie zaken opvallend:

Positief: rapportcijfer school en opleiding

In vergelijking met andere ROC’s in Nederland scoort het Hoornbeeck College goed als onderwijsinstituut, maar ook op opleidingsniveau. Als onderwijsinstituut ruim een punt meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde, op opleidingsniveau 0.6 ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Positief: themascores landelijk in vergelijking met Hoornbeeck College

Op een aantal themascores is de waardering van Hoornbeeck-studenten gestegen ten opzichte van 2020. Denk daarbij bijvoorbeeld aan thema’s als ‘onderwijs en begeleiding’, ‘omgeving, sfeer en veiligheid’ en stage BBL. Op alle onderdelen scoort het Hoornbeeck beter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Kritisch: blijvend aandacht nodig voor informatie over schoolkosten en kwaliteit online lessen

Een kritische noot vanuit de JOB-monitor gaat over de informatie m.b.t. schoolkosten en de kwaliteit van de online lessen. Hoewel de informatie over de schoolkosten wel verbeterd is ten opzichte van 2020, blijft dat een punt van aandacht.

Dankbaar en genoeg te verbeteren

Directielid Sijmen Nentjes reageert positief op de uitslag van de JOB-monitor: “We zijn erg blij met de positieve score die onze studenten het Hoornbeeck College over het algemeen geven. Het is voor ons allemaal een ingewikkelde tijd geweest. Mooi dat we, ondanks de aandachtspunten, toch een kwalitatieve leeromgeving konden bieden.” Tegelijk is hij ook kritisch: “Er is altijd genoeg te verbeteren. We zien terug dat het belangrijk is om nog beter te kijken naar onze informatievoorziening richting studenten. En, hoewel we zo min mogelijk online les willen geven is het wel nodig dat die lessen ook op een goed niveau zijn.”