Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Hoornbeeck lanceert Hoornbeeck Hulpkracht

Om instellingen en bedrijven die handen tekort komen vanwege de coronacrisis te ondersteunen, lanceert het Hoornbeeck College vandaag Hoornbeeck Hulpkracht. Hoornbeeck Hulpkracht is een platform waar organisaties en studenten zich aan elkaar kunnen verbinden.

Nu de scholen dicht zijn en veel stages plotseling zijn beëindigd, heeft het Hoornbeeck naar een manier gezocht om studenten hun steentje bij te kunnen laten dragen in de strijd tegen de coronacrisis. Om de beschikbaarheid van studenten en de hulpvraag van instellingen en bedrijven te verbinden, werd dit initiatief in korte tijd in het leven geroepen en gerealiseerd. Studenten en bedrijven maken een profiel aan op www.hoornbeeckhulpkracht.nl en gaan op zoek naar een match.

Inmiddels zijn er al mooie voorbeelden van matches die de school heeft gemaakt: een ICT-student bouwt een webshop voor De Wereldwinkel, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers helpen bij het opvangen van kinderen, terwijl andere studenten medicijnen bezorgen.

Directielid S. (Sijmen) Nentjes spreekt zijn waardering uit voor het inititatief dat de Hoornbeeck-locaties gezamenlijk in het leven geroepen hebben. “Er is een grote groep studenten die thuiszit zonder stage omdat deze niet door kan gaan vanwege het coronavirus. We bieden deze studenten graag de mogelijkheid om zich actief in te zetten voor organisaties die hun hulp hard kunnen gebruiken. Hoornbeeck Hulpkracht is is in het leven geroepen om de verbinding met organisaties te leggen en vanwege het besef dat we als christenen geroepen zijn onze naasten lief te hebben en te ondersteunen. In dat licht is Hoornbeeck Hulpkracht een initiatief dat uitstekend past bij de identitet van onze school en bij de waarden die we onze studenten mee willen geven.”