Hoornbeeck College
Locaties

Just van Toor: “Ik geef  les aan studenten Gezondheidszorg niveau-3. Deze studenten gaan na hun opleiding aan de slag als kraamverzorgster, of krijgen een baan in de gehandicapten- of ouderenzorg. Graag geef ik hun het vak Apologetiek. We denken dan na over vragen rondom het christelijk geloof. Daarbij is er zowel aandacht voor algemene thema’s (zoals Godsbewijzen, vragen rondom schepping en evolutie) als het verwoorden van de kern van de christelijke boodschap. Als oefening moeten studenten dan proberen om in 75 woorden te beschrijven wat de boodschap van de Bijbel is.

Daarnaast oefenen we ook met kritische vragen die ze in het werkveld kunnen tegenkomen. We bespreken dan bijvoorbeeld wat je kunt zeggen als een collega tegen je zegt ‘ Je gelooft toch zeker niet in wonderen?’. Ook brengen studenten zelf casussen uit de praktijk in. Zo had een student recent een zorgvrager geholpen die zei: ‘Als ik morgen niet meer wakker word, zou ik dat wel fijn vinden.’ Wat zeg je dan?

Mooi zijn de lesmomenten waarin we verder kijken dan de (belangrijke) theorie uit het boek en de moeilijke ervaringen in de praktijk. Als er een gesprek mag ontstaan over de vraag: wat weet ik écht van de Bijbel? Wat heeft de Heere mij geleerd in mijn hart? De belofte dat het zaad de HEERE zal dienen (Psalm 22: 31) mag in deze verwarrende tijden moed geven.”

J. (Just) van Toor

Docent godsdienst en burgerschap bij Hoornbeeck College