Hoornbeeck College
Locaties

Gert van Leeuwen zoekt de verbinding

Gert van Leeuwen, sinds 1 augustus 2020 lid College van Bestuur van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College, stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan u voor. Met hem nemen we zijn belangrijkste ‘verbindingen’ door.

God

“In het paradijs had de mens een open verbinding met de Heere, maar die is er niet meer door de zondeval. Wat een wonder dat die verbinding hersteld kan worden. In het onderwijs mogen we studenten wijzen op die mogelijkheid, in ootmoedige afhankelijkheid van Hem. Het gebed is dé manier om de verbinding met God te zoeken. Soms zijn dat woordeloze gebeden, met alleen de blik omhoog.”

Familie

“De verbinding met familie is erg belangrijk. Dat heb ik in het bijzonder ervaren toen mijn vrouw twee jaar geleden haar nier doneerde aan haar zus, maar ook bij het sterven van mijn ouders. Het is belangrijk om te investeren in familiebanden. Ik heb een druk leven achter de rug door mijn baan en werk in schoolbestuur en politiek. Maar mijn vrouw daarom ook. We hebben zeven kinderen en vier kleinkinderen. Als je dan veel weg bent, schiet je wel eens tekort. Ik kreeg in december 2020 een lintje, maar had ‘m graag overgedragen aan mijn vrouw. Tegelijk, als het nodig was, dan was ik er voor de kinderen. De waarde van familiebanden leer je echt kennen bij rouw en verdriet. Je kunt veel vrienden hebben, maar wie zitten er aan je ziekbed?”

Kerk

“Ik heb een nauwe band opgebouwd met een aantal ambtsdragers uit verschillende kerken. En ja, daar zijn ook predikanten onder. We spreken dan over kerkelijke en geestelijke zaken, maar ook over maatschappelijke vraagstukken. Als deputaat Kerk en overheid probeer ik de kerk waar ik lid van ben in verbinding te brengen met de maatschappij, met name als het gaat om ontwikkelingen in het sociaal domein en aangaande ethische vraagstukken. Ook publiceer ik hier regelmatig over in kerkelijke bladen.”

Vriend

“In de periode 1992-1995 was ik adjunct-directeur van een basisschool, naast directeur Gerard van Maanen. Ik ben door hem opgeleid en toen ik na enkele jaren zijn taken overnam, bleef hij mij van adviezen voorzien. We trokken dagelijks met elkaar op. In 1996 is hij overleden, onze verbinding was kort maar cruciaal. Hij had impact, was een vriend voor het leven. Een van mijn zoons werd enkele weken na zijn plotselinge dood geboren en is daarom naar hem vernoemd.”

Ouders

“Ouderparticipatie in het onderwijs was lange tijd eenrichtingsverkeer, nu zijn we veel meer in gesprek met ouders, zijn in verbinding met ze. En dat is belangrijk, niemand heeft zoveel verstand van een kind als de ouders. Daar moeten we als scholen gebruik van maken. In de wetenschap dat ouders meer betrokken zijn op hun kind dan op het beleid van een school.”

 

Gert van Leeuwen

lid College van Bestuur van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College

Gert van Leeuwen stond drie jaar voor de klas op een basisschool in Rhenen, werd  directeur-bestuurder van drie basisscholen in de gemeente Neder-Betuwe, leidde daarnaast een veldinitiatief passend onderwijs (een project waar alle reformatorische scholen bij betrokken waren) en ging later aan de slag als voorzitter van de Raad van Bestuur van Berséba. Sinds augustus 2020 is hij lid van het College van Bestuur van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College. In zijn huidige functie wil hij nieuwe verbindingen slaan onder meer tussen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.