Zoeken

Amersfoort - Invaldocent Omgangskunde

Geplaatst: 14 juni 2018 Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort Sector: Zorg & Welzijn

Locatie: Amersfoort

Wat houdt de functie in?

 • U geeft les aan de studenten van de opleidingen Verpleegkunde niveau 4, Sociaal Agogisch Werk niveau 4, Verzorgende IG/MMZ niveau 3 of Dienstverlening niveau 2;
 • U geeft les in sociale vaardigheden en leert studenten omgaan met zorgvragers waar ze tijdens hun stages en in hun toekomstig beroep mee in aanraking komen. Naast het aanleren van theoretische kennis worden ook praktische vaardigheden geoefend. Hierbij leert u de studenten tevens meer inzicht in hun eigen functioneren te hebben; 
 • U maakt studenten bekend met de verschillende doelgroepen waar ze tijdens hun stage en na hun opleiding mee te maken krijgen zoals ouderenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg;
 • U draagt samen met collega's zorg voor een kwalitatief goede opleiding;
 • U maakt deel uit van de invaldocentenpool.

U hebt:

 • een relevant hbo-diploma (bij voorkeur hbo-verpleegkunde of MWD);
 • een lesbevoegdheid of u bent bereid hiervoor de studeren;
 • een gemotiveerde en flexibele instelling en hebt graag een actieve rol binnen een team;
 • aantoonbare, relevante werkervaring in de zorg- en/of welzijnssector;
 • een assertieve instelling en de juiste sociale vaardigheden om met jongeren op te trekken;
 • het vermogen om mensen te motiveren en enthousiasmeren.

Meer informatie

Verdere inlichtingen worden graag verstrekt door mevrouw M. van Driesten, opleidingsmanager Verzorgende Amersfoort; tel.nr. 06 5317 9679, email: DtM@hoornbeeck.nl.


Solliciteren
Bij de sollicitatieprocedure wordt de VGS-sollicitatiecode gehanteerd. Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij de grondslag en het doel van de Stichting onderschrijven. Sollicitaties met vermelding van (kerkelijke en zakelijke) referenties kunt u richten voor 30 juni a.s. aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per mail naar personeelszaken@hoornbeeck.nl.

in beeld

Docent aan het woord

IMG_1624
Mw. I. Loosman-Brussé
Docent

Het geheim van sfeer in de klas

Lees verder
IMG_3057_klein
Mw. H. Talen
Docent

Mijn eigen beeldende proces moet op gang blijven

Lees verder
190