Naar hoornbeeck.nl
Terug naar alle verhalen

Christina was inspecteur van politie, nu docent Beveiliging

Ze had een mooie functie bij de politie, maar zegde die op om docent te worden. Wat dreef voormalig hulpofficier van justitie Christina Gerritsen (47) om het onderwijs in te gaan? 

Scroll naar het einde van deze pagina voor de video van Christina.

“Als ik een briefing moest geven voor een grote groep politiemensen, bijvoorbeeld voor een voetbalwedstrijd, deed ik dat met twee vingers in de neus. Maar toen ik hier voor het eerst een dagopening moest geven en tien paar ogen keken me aan, stond ik met zweet in de handen.”

Na 26 jaar als politieagent, waarvan de laatste 8 jaar als inspecteur en in die hoedanigheid hulpofficier van justitie, ruilt Christina Gerritsen in 2021 haar baan in: ze wordt docent Beveiliging op het Hoornbeeck College in Amersfoort. En dat is een behoorlijke omschakeling. “Het is makkelijk om over je werk te praten, maar met een dagopening moet je iets van je binnenste laten zien”, vertelt Christina. “Het gaat een tandje dieper. Dat vond ik best even spannend. Maar als je gaandeweg een relatie opbouwt met studenten, krijg je soms zulke mooie momenten. Bijvoorbeeld als ze een dagopening moeten houden, en daarin vertellen waar ze mee worstelen. Dat vind ik geweldig.”

Switch naar het onderwijs

Als hulpofficier moet je jaarlijks punten verzamelen om je status te behouden. Dat kan ook door middel van lesgeven. Dat lijkt Christina, hulpofficier in de regio Twente, wel wat – en zodoende geeft ze vanaf 2020 een jaar lang één dag per week les in juridische vakken, zoals wet- en regelgeving, strafrecht en strafvordering.

Ondertussen groeit de Hoornbeeck-opleiding Beveiliging, en wordt Christina gevraagd of ze de overstap helemaal wil maken. “Ik merkte dat ik lesgeven heel leuk vond, vooral de omgang met jonge mensen vind ik geweldig. Het beviel goed bij de politie, maar ik dacht: áls ik een stap wil maken, moet ik het nu doen.”

Bij haar afscheid krijgt ze een kaartje van een collega-agent met daarop: ‘Waar de behoefte van de wereld en jouw talenten elkaar kruisen, ligt je roeping.’ “Dat vond ik zo mooi, die collega had verder niets met het geloof. De behoefte van het Hoornbeeck College was daar, en ik had in het jaar daarvoor gezien dat lesgeven bij me paste. Dan ligt daar mijn roeping, dacht ik. Daardoor kon ik de politie – waar ik vanaf mijn zeventiende had gewerkt – loslaten. Ik vind het ook belangrijk om mensen vanuit onze refo-achterban binnen de politie werkzaam te laten zijn. Als christenen moeten we cruciale plekken in de maatschappij niet leeg laten.

Agent voor de klas

Zo intensief heeft Christina niet eerder met jongeren gewerkt. “Vanuit het politievak had ik ook regelmatig op straat met jongeren te maken, maar dat was vaak vluchtig. Als ik een jongere aanhield, maakte ik een zorgmelding – en zag ik ze bijna nooit weer. Maar goed onderwijs staat of valt met of je in staat bent een relatie op te bouwen met de student. Dat was wel een omschakeling.”

In haar lessen probeert Christina altijd de koppeling te maken met de praktijk. “Frontaal lesgeven doe je wel, maar mbo’ers zijn gebaat bij gelijk toepassen van de lesstof. Het zijn echte doeners. Neem bijvoorbeeld een saai vak als strafrecht, artikel 310: ‘Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen…’ Leg dat maar eens op mbo 2-niveau uit. Ik probeer studenten het te laten ervaren door een opdracht.”

“Ze krijgen dan bijvoorbeeld een kwartier om in een kleine groep een filmpje te maken van een wetsartikel. Dat levert de meest spectaculaire videofragmenten op, tot aan studenten die op de grond liggen en messen met curry.”

Toerusting

“Ik zeg altijd: ik mag met mijn collega’s bouwen aan de maatschappij van de toekomst. Je wil dat de studenten straks als mentaal weerbare christenen de maatschappij inrollen. Daar mag ik mede sturing aan geven, door ze te vormen en toe te rusten. Niet alleen vanuit een beroepsperspectief, maar in de eerste plaats vanuit een bijbels perspectief. Elke dag heb ik het voorrecht om met goud te mogen werken.”

‘Ik probeer studenten mee te nemen in 26 jaar mooie, maar ook bizarre momenten’
Docent Christina Gerritsen

Die toerusting zit door al haar lessen verweven. “In het vak ‘Verward en verslaafd gedrag’ geef ik aan dat veel dingen niet aan onze gezindte voorbijgaan. Ik gebruik veel voorbeelden van dingen die ik zelf heb meegemaakt. In mijn PowerPoint zet ik meestal een linkje naar iets waar ik zelf bij ben geweest, maar ik vertel ook vaak wat ik heb meegemaakt. Zo probeer ik ze mee te nemen in 26 jaar van mooie, verdrietige, maar ook bizarre momenten: dit zijn dingen die je gaat tegenkomen in de maatschappij.”

Bijvoorbeeld de keer dat Christina op Eerste Kerstdag om 07:00 uur aan moest bellen bij een gezin, om ze te vertellen dat hun dochter was vermoord. “Dan geef ik ook terug aan studenten wat het met mij deed, dat ik zelf ook kinderen heb. Je mag daarvan ontdaan zijn, geef ik ze mee.”

Gebeten door een poedel

Ook heeft ze veel komische dingen meegemaakt. “Laatst hadden we het over bedrijfsongevallen. Hoe leg je uit wanneer iets een bedrijfsongeval is? Ik vertelde over die keer dat we een melding kregen van een aanrijding, een vrouw was tegen een boom aangereden. Op de passagiersstoel zat een leuke poedel. Mijn collega vond die poedel heel schattig – maar die hond beet haar. Een dag later lag mijn collega in het ziekenhuis vanwege bloedvergiftiging. Is dat een bedrijfsongeval? Op zo’n manier probeer ik de praktijk en de lesstof te verbinden.”

Kansen om breder te kijken

Naast docent is Christina stagebegeleider en loopbaanbegeleider. Ook is ze coördinator teamtaken van het team Beveiliging Amersfoort en zit ze Hoornbeeck-breed in een onderwijsontwikkelgroep voor beveiliging. “Je krijgt heel veel kansen om breder te kijken. Ik heb ook een PDG-traject mogen doen. Hierin heeft het Hoornbeeck een hele mooie samenwerking met de Driestar hogeschool.’

‘Het Hoornbeeck stimuleert persoonlijke ontwikkeling’
Docent Christina Gerritsen

“De begeleiding van  een startende collega is goed geregeld. Ik heb in deze periode veel gehad aan mijn schoolopleider, die een deel van mijn lessen bijwoonde en voorzag van feedback. Ook de gesprekken met mijn schoolopleider heb ik erg gewaardeerd en waren voor mij helpend om me tot een goede docent te kunnen ontwikkelen.  Het Hoornbeeck stimuleert persoonlijke ontwikkeling, in de zin van professionalisering. Stel dat je aangeeft dat je een master wil gaan doen, of alsnog een volledige docentopleiding – dat stimuleren ze, en de ruimte is er ook.”

“Afspraken komen ze na, en ze denken mee. Toen twee jaar geleden de benzineprijzen omhooggingen, kwamen ze – ongevraagd – gelijk met een tegemoetkoming. Ja, ik ervaar het Hoornbeeck College als een prettige werkgever.”