Naar hoornbeeck.nl

Daarom Hoornbeeck

Praktijkgerichte werkomgeving

Het Hoornbeeck College is een onderwijsinstelling, maar wel een unieke in zijn soort. Het Hoornbeeck sluit aan op de praktijk. Dit doen we op verschillende manieren.

  • Binnen het Hoornbeeck College werken veel mensen die uit de praktijk komen en de nieuwe generatie vol enthousiasme leren over het vak;
  • Door de stagebezoeken, evenementen, netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten hebben we nauwe banden met de praktijk;
  • De studenten lopen veel stages en nemen hun praktijkervaring mee terug naar school.

Christelijk-reformatorische identiteit

Naast de praktijkgerichtheid wordt het Hoornbeeck gekenmerkt door de identiteit. Al het personeel van de school is lid van een kerk die de drie formulieren van enigheid onderschrijft (zie ook het identiteitsprofiel). Dit is niet alleen een papieren werkelijkheid, maar ook zichtbaar in de praktijk. Wij lezen met elkaar uit de Bijbel, bidden, zingen, openen en sluiten de dag en spreken (bij gelegenheid) met elkaar over de Bijbelse boodschap en de genade van God.

(Bijbelse) Waarden als naastenliefde, eerlijkheid, betrouwbaarheid en gelijkheid staan bij het Hoornbeeck College hoog in het vaandel.

Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

De salaristabellen die door het Hoornbeeck College gehanteerd worden, zijn afkomstig uit de cao mbo.

Naast deze bruto maandbedragen zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo krijgt elke medewerker standaard vakantiegeld (in mei) en een eindejaarsuitkering van 8.33% (in december). Verder is er nog een tegemoetkoming in de ziektekosten van ongeveer 30,- euro per maand (45,- euro bij een aanvullende verzekering), een bhv-toelage (als je lid bent van het bhv-team) en verschillende collectiviteitsverzekeringen. En ja, het aantal vakantiedagen binnen het onderwijs is ook best aantrekkelijk…

Volop ontwikkelingsmogelijkheden

Als onderwijsinstelling heeft het Hoornbeeck College als corebusiness het ontwikkelen van studenten. Daarom hechten we ook veel waarde aan de ontwikkeling van onze eigen collega’s. Zo helpt het Hoornbeeck collega’s die uit de praktijk komen en hun onderwijsbevoegdheid willen halen in de vorm van tijd, geld en begeleiding.

Ook voor de andere functies zijn er vaak mogelijkheden. Een cursus efficiënt werken met Outlook voor een secretaresse of een nascholing voor een manager, het is allemaal bespreekbaar!