Zoeken

Gouda - Opleidingsmanager

Geplaatst: 12 april 2018 Locatie: Hoornbeeck College Gouda Sector: Management

Locatie: Gouda

Datum eventuele indiensttreding: 1 augustus 2018 (een gedeeltelijke eerdere start is bespreekbaar om de overdracht op een goede wijze gestalte te geven).

Betrekkingsomvang: 1.0 fte
De managementfunctie betreft komend cursusjaar 0,8 fte. Dit kan worden aangevuld met lesgevende taken of overige werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld stagebegeleiding).

Over de locatie Gouda
De locatie Gouda is een groeiende locatie met momenteel ongeveer 725 studenten. Het beroepsonderwijs op de locatie is grotendeels vormgegeven rondom de teams Economie (opleidingen Commercieel, Financieel, Retail en Secretarieel), Gezondheidszorg (opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende IG), Welzijn (opleidingen Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk en Sociaal Werk) en Techniek (opleidingen ICT en Bouwkunde).

De locatie Gouda is de jongste Hoornbeeck-locatie (sinds 2015) en is volop in beweging. De mix van nieuwe en ervaren docenten kent een gezonde dynamiek, enthousiaste betrokkenheid en een professionele inslag. Naast het bieden van goed onderwijs is de focus gericht op het zoeken van de verbinding met het regionale beroepen- en werkveld.

Wat houdt de functie in?

 • Als opleidingsmanager bent u verantwoordelijk voor het opleidingsteam Economie (commercieel, financieel, logistiek, retail en secretarieel). Het docententeam Economie bestaat momenteel uit zo’n 15 collega’s en ruim 200 studenten. Het team bestaat uit enthousiaste, vaak recent uit het bedrijfsleven overgestapte, jonge docenten. Het is een team met veel werk- en denkkracht, dat  een stevige, inhoudsvolle manager nodig heeft.
 • In deze bruisende functie geeft u leiding aan onderwijskundige ontwikkelingen, ontplooit u samen met de teamleden nieuwe initiatieven en durft u op een inspirerende, duidelijke en betrokken wijze leiding te geven aan docenten. U voelt zich verantwoordelijk voor een stimulerende onderwijsomgeving, waarin studenten met plezier leren en leven.
 • U houdt er van om de ‘basis’ op orde te hebben; administratieve en organisatorische taken zijn bij u in goede handen. U bent in staat om als leidinggevende de juiste dingen op te pakken c.q. te prioriteren.
 • U voelt zich zeer betrokken op het reformatorisch onderwijs. U onderschrijft de waarde van bijbels gefundeerd beroepsonderwijs en u ziet het als een opdracht om op een evenwichtige wijze leiding te geven aan identiteitsgebonden onderwijs. U bent geworteld in de rijke, eeuwenlange christelijke traditie.
 • Als opleidingsmanager maakt u deel uit van het management van de locatie Gouda en van het Hoornbeeckbrede management van de sector Economie. Dit betekent concreet dat u in staat bent een bijdrage te leveren aan sectorale onderwijsontwikkelingen en dat u zich integraal verantwoordelijk voelt voor het onderwijs op de hele locatie Gouda.

U:

 • beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau;
 • hebt (bij voorkeur) leidinggevende ervaring binnen het onderwijs;
 • hebt (bij voorkeur) ervaring in het werken in het onderwijs en hebt hart voor jongeren;
 • bent in staat om op een transparante en open wijze te communiceren met docenten en studenten;
 • bent in staat om op een gestructureerde wijze de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;
 • vindt het een uitdaging om samen met collega’s een jonge locatie op te bouwen;
 • hebt oog voor de individuele kwaliteiten van teamleden en docenten;
 • hebt het vermogen om het team te stimuleren en te coachen;
 • denkt in mogelijkheden en stimuleert initiatieven;
 • hebt een ondernemende instelling en kunt contacten met het bedrijfsleven opzetten en onderhouden.

 Meer informatie:

 • Wilt u weten of deze baan bij u past? Neem contact op met de heer drs. G. van Veldhuizen, locatiemanager Gouda, tel. (06) 20 60 65 89, email: vng@hoornbeeck.nl.
 • Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Salariëring vindt plaats volgens de Rechtspositieregeling Reformatorisch Beroeps Onderwijs (RRBO). Er is voor deze functie een uitgebreide functiebeschrijving beschikbaar die opgevraagd kan worden bij onze afdeling P&O, email: personeelszaken@hoornbeeck.nl .

Solliciteren

Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij de grondslag en het doel van de Vereniging onderschrijven. Sollicitaties met vermelding van (kerkelijke en zakelijke) referenties kunt u voor D.V. vrijdag 4 mei a.s. richten aan de voorzitter van het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per mail naar personeelszaken@hoornbeeck.nl

in beeld

Docent aan het woord

IMG_1624
Mw. I. Loosman-Brussé
Docent

Het geheim van sfeer in de klas

Lees verder
IMG_3057_klein
Mw. H. Talen
Docent

Mijn eigen beeldende proces moet op gang blijven

Lees verder
190