Zoeken

Gouda - Onderwijsassistent

Geplaatst: 16 juni 2017 Locatie: Hoornbeeck College Gouda Sector: Algemeen

Uren per week: 0.4 fte - bij voorkeur beschikbaar voor 2-3 dagen per week van 08:30-15:00 uur.

Datum eventuele indiensttreding: 1 september 2017

Locatie: Gouda

Wat houdt de functie in?

De onderwijsassistent:

  • Begeleidt jongeren met problemen of beperkingen invidueel en traint hen in groepjes.
  • Heeft kennis van het omgaan met jongeren met problemen en/of beperkingen.
  • Weet hoe deze beperkingen kunnen worden gecompenseerd en stuurt aan op toenemende zelfstandigheid van deze studenten.
  • Houdt de dossiers nauwkeurig bij en signaleert tijdig als er meer/andere hulp nodig is.
  • Onderhoudt nauw contact met de ondersteuningsmedewerkers, met de Studieloopbaanbegeleiders.
  • Volgt indien nodig bijscholing.

U hebt

  • een hart voor jongeren met een beperking of problemen en wil hen op een betrokken manier ondersteunen bij hun studie;
  • een gemotiveerde en flexibele instelling en hebt graag een actieve rol binnen een team;
  • minimaal een mbo 4-diploma, bij voorkeur Onderwijsassistent of een sociale opleiding;
  • aantoonbare, relevante werkervaring.

Meer informatie

Verdere inlichtingen worden graag verstrekt door mevrouw drs. M.C. Klein-van Doorn, opleidingsmanager Welzijn, tel.nr. 085 483 80 03, email: KnM@hoornbeeck.nl.

Solliciteren

Bij de sollicitatieprocedure wordt de VGS-sollicitatiecode gehanteerd. Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij de grondslag en het doel van de Stichting onderschrijven. Sollicitaties met vermelding van (kerkelijke en zakelijke) referenties kunt u voor D.V. zaterdag 1 juli a.s. richten aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per mail naar personeelszaken@hoornbeeck.nl.

in beeld

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
190