Algemeen

De raad van toezicht van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort zoekt, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden, een

LID RAAD VAN TOEZICHT

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht zoeken we bij voorkeur iemand met als profiel identiteit & onderwijs. Daarnaast is het van belang om te beschikken over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

De raad van toezicht bestaat uit zeven personen. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De honorering vindt plaats conform het daartoe vastgestelde beleid.

Enkele taken van de raad van toezicht zijn het houden van toezicht op het beleid van het college van bestuur en het fungeren als klankbord van het college van bestuur. De raad van toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderplaats is Amersfoort.

De scholen

Onder de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort ressorteren twee scholen, het Hoornbeeck College (mbo) en het Van Lodenstein College (vo), met 11 vestigingen. Het Hoornbeeck College heeft locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam. De locaties van het Van Lodenstein College zijn gevestigd in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren. Dagelijks bezoeken ongeveer 11.000 jongeren deze scholen voor het volgen van reformatorisch onderwijs. Meer informatie over de scholen kunt u vinden op de websites www.hoornbeeck.nl en www.vanlodenstein.nl.

De kandidaat

  • heeft relevante bestuurlijke c.q. toezichthoudende ervaring in het publieke domein;
  • heeft een sterke betrokkenheid op het reformatorisch onderwijs;
  • heeft een constructief kritisch denkvermogen;
  • is in staat onpartijdig en onafhankelijk de toezichthoudende functie uit te oefenen;
  • is besluitvaardig en in staat kritisch mee te denken en toezicht te houden;
  • is geneigd tot het stellen van open vragen;
  • stemt van harte in met de grondslag van de scholen en is belijdend en kerkelijk meelevend lid van een van de participerende kerken van de scholen.

Klik hier voor de profielschets van de functie van Lid raad van toezicht.

Belangstelling?

Neem telefonisch contact op met de heer H.J. van den Berg, voorzitter van de raad van toezicht via  (06) 13852503 en/of vraag per e-mail een informatiepakket aan via secretariaatrvt@sorg.nl.

Sollicitatiebrieven ontvangen wij graag voor Deo volente zaterdag 4 juni 2022 op bovengenoemd e-mailadres.

Meer informatie?

Dhr. H.J. van den Berg Voorzitter van de raad van toezicht
Beeld Johannes Hoornbeeck
E-mail: secretariaatrvt@sorg.nl Telefoon:

Ontvang onze jobalerts!

Altijd als eerste op de hoogte van nieuwe vacatures op het Hoornbeeck
Jobalerts
Hoornbeeck
Economie
Zorg en Welzijn
Technologie
Dienstverlening
Ontvang onze jobalerts!