Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Algemeen

De raad van toezicht van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort zoekt, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden, een

LID RAAD VAN TOEZICHT

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht zoeken we bij voorkeur iemand met een algemeen bestuurlijk profiel en affiniteit met het onderwijs. Daarnaast is het van belang om te beschikken over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

De raad van toezicht bestaat uit zeven personen. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De honorering vindt plaats conform het daartoe vastgestelde beleid.

Enkele taken van de raad van toezicht zijn het houden van toezicht op het beleid van het college van bestuur en het fungeren als klankbord van het college van bestuur. De raad van toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderplaats is Amersfoort.

De scholen

Onder de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort ressorteren twee scholen, het Hoornbeeck College (mbo) en het Van Lodenstein College (vo), met 11 vestigingen. Het Hoornbeeck College heeft locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam. De locaties van het Van Lodenstein College zijn gevestigd in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren. Dagelijks bezoeken ongeveer 11.000 jongeren deze scholen voor het volgen van reformatorisch onderwijs. Meer informatie over de scholen kunt u vinden op de websites www.hoornbeeck.nl en www.vanlodenstein.nl.

De kandidaat

  • stemt van harte en volledig in met de grondslag van de scholen;
  • heeft een sterke betrokkenheid bij het reformatorisch onderwijs;
  • is in staat een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en professionele afstand;
  • is in staat onpartijdig en onafhankelijk de toezichthoudende functie uit te oefenen;
  • is besluitvaardig en in staat kritisch mee te denken en toezicht te houden;
  • heeft het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over het beleid dat het college van bestuur voorstelt;
  • beschikt over een relevant netwerk;
  • heeft bij voorkeur kinderen op het Hoornbeeck College en/of het Van Lodenstein College;
  • is belijdend en kerkelijk meelevend lid van een van de participerende kerken.

Klik hier voor de profielschets van de functie van Lid raad van toezicht.

Belangstelling?

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met de ds. A.A. Egas, vice-voorzitter van de raad van toezicht: (06) 34179399 en/of vraag een informatiepakket aan bij mevrouw M.J. (Marjan) Willemsen, assistent van de raad van toezicht via het e-mailadres:  secretariaatrvt@sorg.nl.

Solliciteren?

Sollicitatiebrieven, voorzien van curriculum vitae, kerkelijke en zakelijke referenties ontvangen we graag voor Deo volente 19 juni 2021. U kunt die zenden aan de secretaris van de raad van toezicht, de heer J. Kuijers, via het e-mailadres secretariaatrvt@sorg.nl of per post naar Postbus 405, 3800 AK AMERSFOORT.

Meer informatie?

ds. A.A. Egas Vice-voorzitter van de raad van toezicht
Beeld Johannes Hoornbeeck
Telefoon:

Ontvang onze jobalerts!

Altijd als eerste op de hoogte van nieuwe vacatures op het Hoornbeeck
Jobalerts
Hoornbeeck
Economie
Zorg en Welzijn
Technologie
Dienstverlening
Ontvang onze jobalerts!