Zoeken

Symposium reformatorisch onderwijs

Als reformatorische school staan we middenin de samenleving. Dat vraagt steeds om een nieuwe doordenking. Wie gereformeerd wil blijven, moet steeds opnieuw gereformeerd worden. Reform… een uitdaging en opdracht! We nodigen u van harte uit voor het symposium op Deo volente woensdagavond 16 oktober! 

Wij signaleren een aantal ontwikkelingen:

 • De reformatorische zuil is in ontwikkeling. Standpunten veranderen en er is een grotere diversiteit in meningen gekomen.
 • Reformatorische organisaties staan opener naar de omgeving dan vroeger. Zo werken reformatorische scholen en instellingen steeds vaker samen met instellingen die een andere identiteit hebben. Ook wordt er steeds vaker op de deur geklopt van reformatorische scholen vanwege het veilige klimaat en de goede kwaliteit.
 • Jongeren werken minder vaak bij eigen instellingen en zijn minder georiënteerd op de ‘reformatorische zuil’; tegelijkertijd denken ze bewuster na over hun positie als christen in een seculier context.
 • De seculiere omgeving staat aan de ene kant welwillender richting reformatorische organisaties dan vroeger (staat open voor samenwerking), maar ontwikkelt zich aan de andere kant steeds verder af van het Bijbels gedachtengoed.

Kortom: hoe geven we de waarde van onze reformatorische boodschap door aan een nieuwe generatie, die opgroeit in een veranderende zuil, binnen een seculiere context?

Programma

 • 19.00 uur - Inloop
 • 19.30 uur - Aanvang programma
 • Lezing ds. H. A. van Zetten, predikant in Benthuizen 
  Christelijk onderwijs in een verander(en)de reformatorische zuil
 • Lezing S. M. de Bruin, hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad
  Christelijk onderwijs in een seculiere context
 • Lezing W. van Vlastuin, rector Hersteld Hervormd Seminarie
  Wat is de essentie van onze christelijke identiteit?
 • Pauze
 • Forumdiscussie o.l.v. A. van Kralingen (locatiemanager Rotterdam)
 • Korte reactie W. J. de Potter (voorzitter College van Bestuur)
 • 22.00 uur - Afsluiting

Hieronder kunt u zich aanmelden voor dit symposium. 

1130