Hoornbeeck College
Locaties

Het laatste halfjaar van cursusjaar 2019-2020 zijn er veel lessen op afstand gegeven. Als medewerkers van het Hoornbeeck – docenten, onze administratie, de conciërges – misten we onze studenten heel erg. Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld. Al blijven er op allerlei thema’s onzekerheden. Die kunnen we maar deels wegnemen. Zoals het voor het landelijke beleid geldt, geldt het ook voor onze school: we varen in de mist en we kijken 3 weken vooruit. Hierna volgen enkele beleidslijnen.

 1. We geven zoveel als volgens de regelgeving mogelijk is ons onderwijs fysiek op school.
 2. Zowel in de fysieke lessen alsook in de digitale lessen is veel aandacht voor vorming.
 3. Eerstejaars studenten, praktijkonderwijs en studenten van niveau 2, studenten met beperking of studenten die niet thuis kunnen werken hebben prioriteit als het gaat om fysiek onderwijs.
 4. In sommige gevallen kan er ook gekozen worden voor een huiswerkopdracht als dat past bij de lesstof. Daarnaast leent het ene vak zich beter voor digitaal onderwijs dan het andere.
 5. Het tijdslot om het OV te beschermen (van 11.00 uur tot 15.00 uur en na 20.00 uur) hanteren we waar dat mogelijk is. Mocht het tijdsslot blijven zoals het nu is dan zouden we deels kunnen overgaan tot beperkte avondopenstelling. Echter, we gaan er van uit dat het tijdsslot verruimd zal worden.
 6. We minimaliseren het aantal bewegingen in de school (dus zo weinig mogelijk lokaalwisselingen voor klassen).
 7. Ons recent geheel vernieuwde schoolgebouw beschikt over een ventilatiesysteem dat ruimschoots aan alle actuele voorwaarden voldoen.
 8. We laten studenten waar mogelijk pauzeren op verschillende tijdstippen.
 9. Het verzuim wordt goed bijgehouden zodat we zeker weten dat er geen studenten ‘verdwijnen’.

We volgen het beleid en de adviezen van de overheid, de Mbo Raad en RIVM en GGD zoveel mogelijk.

Basisregels in school

 1. Desinfecteer altijd je handen als je de school binnenkomt en als je de school verlaat.
 2. Mondkapjes zijn in de school in alle ruimten en op de gangen verplicht en in de leslokalen wanneer de docent dat aangeeft, bijvoorbeeld bij (praktijk)lessen waarbij geen 1,5-meter gehanteerd kan worden.
 3. We houden bij alle activiteiten in de school rekening met de anderhalve meter afstand. Bij de 1e-jaars is deze regelgeving soepeler.
 4. Als je op school aankomt, ga je direct naar het lokaal waar de les plaatsvindt.
 5. Houd je aan de looprichting.
 6. Desinfecteer altijd je handen bij binnenkomst en bij vertrek van het lokaal
 7. Neem je jas en tas mee naar het lokaal en hang die over je eigen stoelleuning.
 8. Ga achter één van de tafels zitten waar geen verbodsbord op staat.
 9. Als je geen les meer hebt, verlaat je direct de school.
 10. Als je een tussenuur hebt, wacht je op het plein totdat je volgende les begint.
 • Bij welke klachten je thuis moet blijven

  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

  Heb je een of meer van deze klachten?

  Blijf thuis, laat je testen, ziek uit.

  Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.

 • Protocol voor het maken van toetsen en examens

  Het Hoornbeeck College is weer met het maken van toetsen en examens. Dit is in lijn met het beleid van de overheid en de RIVM-voorschriften. Om de toetsen en examens op een veilige wijze te laten plaatsvinden, hebben wij een protocol opgesteld. Klik hier om het protocol te downloaden.

 • Looproutes

  In het gebouw zijn allerlei voorzieningen getroffen. Er zijn looproutes gemaakt met duidelijke pijlen. Let op:

  • Het grote trappenhuis centraal in de school is bedoeld om naar boven te gaan.
  • De andere trappenhuizen zijn bedoeld om naar beneden te gaan.
  • De gangen zijn eenrichtingsverkeer.

  We vragen jullie om de looproutes echt te volgen!