Zoeken

Privacy statement

Privacy

Het Hoornbeeck College gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Cookies

Het Hoornbeeck College maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Aansprakelijkheid

Het Hoornbeeck College maakt gebruik van links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy.

Portretrecht

Het Hoornbeeck College heeft uiterste zorg besteed aan het beeldmateriaal op haar website. Mocht er door omstandigheden een foto op staan waar u vanwege portretrechten bezwaar tegen heeft, dan vragen we u te richten tot onze webmaster (zie emailadres bij Vragen).

Wijzigingen

Het Hoornbeeck College behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Functionaris gegevensbescherming  

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij wet van kracht. Deze verordening behelst een aanscherping van de regelgeving op het gebied van privacy. Onderdeel daarvan is dat organisaties een functionaris gegevens (FG) bescherming moeten aanwijzen. Bij het Hoornbeeck College is drs. W.L. (Wim) Verweij aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken via het mailadres FG@sorg.nl, of telefonisch via 06 577 101 89 of 085 483 81 80.

Vragen

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@hoornbeeck.nl.

946