Zoeken

Verzorgende-IG

BBL (niveau 3 / 1-dagsvariant)
Crebo: 25491
Sector:  Zorg & Welzijn
Studierichting:  Gezondheidszorg
Niveau:  Niveau 3
Opleidingsduur:  3 jaar
Locatie:  Amersfoort, Goes, Rotterdam
Kostenindicatie: Bekijk indicatie
Print als PDF

Contactformulier

Contact opnemen over: Verzorgende-IG


 

"Je bent gek op zorgen. Niet alleen door het uitvoeren van huishoudelijke taken, maar door net iets meer te betekenen dan dat. Als verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) bied je hulp aan mensen die tijdelijk of blijvend niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dit doe je door mensen te helpen bij de persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden. Waar nodig verricht je verpleegtechnische handelingen, zoals het geven van een injectie of het verzorgen van een katheter. Daarnaast begeleid je mensen bij de activiteiten van het dagelijks leven en bied je psychosociale ondersteuning. De zorg die je verleent verschilt per zorgvrager en is per dag wisselend van inhoud.
Om je beroep goed uit te kunnen oefenen heb je inlevingsvermogen, creativiteit, geduld en respect nodig. In je werk heb je veel contact met zorgvragers, maar ook met familieleden  Als Verzorgende IG kun je aan de slag bij verschillende instellingen in de zorg. Je kunt hierbij denken aan ouderenzorg, thuiszorg, kraamzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg."

Na een startperiode van vier weken ga je 1 dag per week naar school. Daarnaast werk je vier dagen per week in de instelling waarbij je een leerwerkovereenkomst hebt gesloten. De opleiding duurt 3 jaar.

Tijdens de opleiding leer je hoe je zelfstandig zorg kunt verlenen en leer je werken volgens het zorgleefplan. Persoonlijke verzorging, zoals helpen met wassen, eten en aankleden maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Je leert hoe je bewoners op sociaal maatschappelijk-, emotioneel- en zingevingsgebied kan begeleiden. Daarnaast leer je hoe je veranderingen in de (gezondheids)situatie signaleert en hoe je de zelfredzaamheid stimuleert. Je leert erschillende verpleegtechnische handelingen uitvoeren en hoe je op een juiste manier een voorlichting, advies en/of instructie geeft. Een afwisselende en boeiende opleiding die jou helemaal klaarstoomt voor een belangrijke taak in de zorg.

Kijk voor meer informatie in deze flyer.

Vooropleidingseisen:

vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een diploma op niveau 2 of een bewijs van overgang naar havo-4 of vwo-4.

Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent.

Nog niet uitgeleerd? Dan kun je doorstromen naar niveau 4 Mbo-Verpleegkundige.

Zorg & Welzijn
in beeld
199