Zoeken

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

BBL (niveau 4)
Crebo: 25477
Locatie:  Amersfoort, Apeldoorn, Gouda, Rotterdam
Sector:  Zorg & Welzijn
Studierichting:  Maatschappelijke Zorg
Niveau:  Niveau 4
Opleidingsduur:  3 jaar
Kostenindicatie: Bekijk indicatie
Print als PDF

Contactformulier

Contact opnemen over: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg


 

Een verstandelijke beperking, ouder worden, het leven binnen een ingewikkelde maatschappij : het leven verloopt voor lang niet iedereen probleemloos. Sommige mensen kunnen daardoor niet zelfstandig wonen en verblijven tijdelijk of voor altijd in een woonvorm, zorgcentrum of andere instelling. Er zijn diverse functies waarin je maatschappelijke zorg biedt zowel binnen de activiteitenbegeleiding als binnen de woonbegeleiding in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en in beperkte mate binnen maatschappelijke dienstverlening en psychiatrie. Je werkt vooral op de groep en jij vervult een belangrijke rol binnen het groepsproces.

In deze driejarige opleiding leg je een belangrijke basis voor je werk in de maatschappelijke zorg. Zo leer je hoe je cliënten kunt ondersteunen bij de ontwikkeling en opvoeding, persoonlijke verzorging, wonen en huishouden, werk, scholing en vrije tijd. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Want pas als je jezelf goed kent, kun je anderen écht begrijpen. Je werkt als groepsleider in een instelling, als begeleider bij een woongroep/dagbesteding of als assistent activiteitenbegeleider niveau 4 ga je meer aan de slag aan de hand van specifieke doelgroepen. Er zijn twee uitstroomrichtingen op dit niveau: persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Kijk voor meer informatie in deze flyer.

Vooropleidingseisen:
vmbo-diploma (kb/gl/tl) of een overgangsbewijs havo of vwo naar leerjaar 4

Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren onderwijs gevolgd hebt (let dus op als je bijvoorbeeld in havo-3 zit; dit kan dan op jou van toepassing zijn).

Na de afronding Maatschappelijk Zorg op niveau 4 kun je verder studeren op een hbo-opleiding. Je kunt daarbij denken aan de hbo-opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV).

Zorg & Welzijn
in beeld
Algemeen

Een opleiding start wanneer er sprake is van voldoende deelnemers.

Gebruik de filters hiernaast voor Hoornbeeck-opleidingen!

Weet je nog niet goed wat je wilt of wat je zoekt? Kiesmbo.nl helpt je bij de keuze van opleidingen die jouw interesse heeft. Daar kan je ook opleidingen gemakkelijk vergelijken met elkaar.

199