Zoeken

Stageinformatie

Stageinformatie

Je hebt niet voor niets gekozen voor een mbo-opleiding. Je krijgt praktijkles maar je gaat ook op stage! Hieronder de belangrijkste informatie. Wil je meer weten? Vraag het dan aan je docent of bpv-coördinator.

leer-bedrijven

Algemene stageinformatie

Bij al onze opleidingen staat de praktijk centraal. Het stimuleert enorm, als je weet waarvoor je de leerstof en de boeken moet doornemen en beheersen. Daarom gaan alle studenten regelmatig op stage (BPV=beroepspraktijkvorming). Je komt twee opleidingsvarianten tegen: de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Volg je de BOL, dan ben je ongeveer 60% van de tijd op school en 40% van de tijd loop je stage. Tijdens die perioden word je begeleid door een praktijkbegeleider uit de instelling en een docent van school. Voor de aanmelding als BOL-student kun jij je gewoon rechtstreeks bij de school inschrijven. Je hebt recht op studiefinanciering.

Het volgen van een BBL-opleiding betekent dat je één of meerdere dag(en) in de week naar school komt en de overige dagen als leerling-werknemer in een bedrijf werkt. Je moet werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf. Om te kunnen starten aan een BBL-opleiding moet je werken bij een erkend leerbedrijf. Via www.stagemarkt.nl zijn erkende leerbedrijven te vinden die mogelijk een BBL-leerplek aanbieden. Het bedrijf heeft in het algemeen een arbeidsovereenkomst met jou als student, waar een salaris tegenover staat. Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren onderwijs gevolgd hebt.
Bekijk meer informatie over BBL in deze flyer (studenteninformatie).

Voor vragen over de stageperiodes van een bepaalde sector of opleiding kunt u contact opnemen met de locaties; vraag naar de bpv-coördinator.

Leerbedrijven

Wilt u een stagiair(e) begeleiden, maar bent u nog geen erkend leerbedrijf? Regel dan snel uw aanvraag via SBB: www.s-bb.nl/bedrijven
In de flyer vindt u meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een erkenning. Ook kunt u daarin lezen wat de voordelen voor u zijn van een officiële erkenning als leerbedrijf.

Lees meer >>

BPV-fonds

BPV-fonds (voor ouders/studenten)
Het komt voor dat de studenten en hun ouders extra (reis- en verblijfs)kosten moeten maken om de bpv te kunnen realiseren. Om hen in deze extra kosten tegemoet te kunnen komen, is een fonds ingesteld.

Vergoeding is aan te vragen wanneer:

 • Er extra verblijfskosten zijn, omdat de student ’s avonds niet naar huis kan.
 • De OV-reiskosten naar het BPV-adres hoger zijn dan de reguliere reiskosten naar school.
 • Er geen mogelijkheid is om met het OV naar het BPV-adres te reizen en de vervoerskosten daardoor hoger zijn dan de reguliere reiskosten naar school.
 • De reiskosten van een BBL-student naar het leerbedrijf hoger zijn dan de reiskostenvergoeding die hij/zijn ontvangt van het leerbedrijf.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Het BPV-fonds geldt niet voor buitenlandstages. Klik voor informatie over buitenlandstages hieronder.

Internationale stage

Algemene informatie

Wist je dat je als student ook stage kunt lopen in het buitenland, bijvoorbeeld Londen. Ieder jaar gaan er studenten van het Hoornbeeck College op stage in het buitenland. Deze stages vinden voornamelijk plaats in landen van de Europese Unie.

Binnen de Europese Unie kun je waarschijnlijk in aanmerking komen voor subsidie, een beurs van erasmusplus.nl. Als student maak je op een bijzondere wijze kennis met je toekomstige beroep. Daarnaast leer je de taal en ervaar je hoe het is om samen te werken met mensen uit een andere cultuur. Om stage te kunnen lopen in het buitenland, moet je als student wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je BPV-coördinator kan je hier meer informatie over geven.

Meer weten? Kijk dan eens hier: www.hoornbeeck.nl/internationaal.

Links

Erasmusplus, mobiliteit in het MBO
SBB leren in de praktijk
Stagemarkt
Wilweg, in 10 stappen naar het buitenland

 

Lees meer >>

Identiteitsprofielen

Identiteitsprofielen: 'Wie is de Hoornbeeck-stagiair?'

Studenten en docenten van het Hoornbeeck College werken vanuit een christelijke levensovertuiging. We hebben Bijbelse principes en daar willen we graag naar leven. De stagiair maakt deel uit van een reformatorisch mbo-college. Als het goed is, wordt dat op verschillende manieren duidelijk. De Bijbel spreekt over vriendelijkheid, medeleven en eerlijkheid, maar ook over taalgebruik en kleding.

Om dit duidelijk te maken, hebben we identiteitsprofielen opgesteld. Klik hier voor de studentversie en hier voor de versie voor het leerbedrijf.

Praktijkovereenkomst

In de praktijkovereenkomst worden de afspraken over de stage (BPV) tussen student, school en leerbedrijf vastgelegd. Het gaat hierbij om afspraken over de begeleiding, beoordeling, verzekering, etc. Het is belangrijk dat de praktijkovereenkomst, getekend door alle partijen (bij minderjarige studenten ook door een ouder/verzorger) op school binnen is vóórdat de stageperiode begint. De procedure met betrekking tot praktijkovereenkomsten is wettelijk verplicht. De praktijkovereenkomsten zijn dan ook voor alle partijen van belang.

BOL-studenten

Praktijkovereenkomsten kunnen bij de BPV-coördinator van de desbetreffende opleiding worden aangevraagd en worden door de studentenadministratie van het Hoornbeeck College gemaakt.

BBL-studenten

Bij aanmelding voor een BBL-opleiding op het Hoornbeeck College moet worden aangeven wie de werkgever is. De studentenadministratie van het Hoornbeeck College maakt zo spoedig mogelijk nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden de praktijkovereenkomst aan.

Reglement praktijkovereenkomst (POK)

Op zoek naar het reglement dat bij de praktijkovereenkomst hoort? Klik hier.

Lees meer >>

Verklaring Omtrent Gedrag en Register Kinderopvang

De stageorganisatie kan vragen om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Dan moeten er – naast het regelen van een praktijkovereenkomst – de volgende zaken geregeld worden.

Wat moet je doen?

 1. DigiD - Om in te loggen bij het personenregister of het aanvragen van de VOG (zie punt 2b en 3) heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD, dan kun je deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na je aanvraag krijg je een brief met inloggegevens thuisgestuurd.
 2. VOG – Verklaring omtrent het Gedrag - Voordat je op stage kunt gaan, moet je een VOG aanvragen. De VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag waaruit blijkt dat jouw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het verkrijgen van de stageplaats. Iedereen zonder strafblad krijgt altijd een VOG.

Er zijn 2 manieren om in het bezit te komen van de VOG:

a. Papieren aanvraag (kosten € 41,35): Download hieronder het door het Hoornbeeck College vooringevulde aanvraagformulier. Ga met het volledig ingevulde formulier naar de afdeling Burgerzaken van jouw gemeente. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
b. Digitale aanvraag (kosten € 33,85): Het is alleen mogelijk een VOG digitaal (via DigiD) aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de stage-instelling die de VOG van jou verlangt. Vraag hiernaar bij je stage-instelling.

 • Je ontvangt de VOG binnen 4 weken. Vraag deze echter niet te vroeg aan. Voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang heb je een VOG nodig die niet ouder is dan 2 maanden.
 • De kosten van de VOG en de inschrijving in het register moet je zelf betalen. Er kan met het leerbedrijf worden overlegd of zij de kosten willen vergoeden. Zij zijn het echter niet verplicht.

Ga je stage lopen in de kinderopvang?
Lees hieronder wat je dan (naast bovengenoemde zaken) moet doen.

 1. Personenregister kinderopvang - Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is vanaf 1 maart 2018 verplicht om zich in te schrijven in het register. Met het personenregister bekijkt men dagelijks (continue) of medewerkers (nieuwe) strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Op het moment van inschrijven heb je een VOG nodig die maximaal 2 maanden oud is. Registratie bestaat uit 2 stappen:

a. Inschrijving - Je kunt je via DigiD inschrijven op www.duo.nl/personenregisterkinderopvang. Inschrijven is eenvoudig en duurt hoogstens enkele minuten. De meeste gegevens worden automatisch ingevuld. Je moet wel zelf je VOG-kenmerk toevoegen. Inschrijven is gratis tot 1 juli 2018. Daarna kost het € 12,00 per inschrijving. Je kunt de kinderopvangorganisatie waar je stage loopt/gaat lopen op de hoogte stellen van je inschrijving door in het register een koppelverzoek in te dienen. Zo kan de kinderopvang organisatie je eenvoudig koppelen. b. Koppelen - De kinderopvangorganisatie waar je stage loopt (gaat lopen), moet jou aan hun organisatie koppelen (of keurt het koppelverzoek goed).
Zie voor meer informatie www.duo.nl/personenregisterkinderopvang.

 • Nadat je stage is afgelopen en de kinderopvangorganisatie ontkoppeld is, blijf je 4 maanden in het register ingeschreven. Als je binnen deze 4 maanden opnieuw gaat stage lopen in de kinderopvang, hoef je niet opnieuw een VOG aan te vragen en de inschrijving in het personenregister te regelen. Je kunt na inloggen direct een koppelverzoek voor de nieuwe stageorganisatie indienen.
 • Aan het einde van de 4 maanden kun je een aanvraag indienen om de inschrijving met 9 maanden te verlengen. Dit kan handig zijn als er tussen je twee stages (kinderopvang) meer dan 4 maanden zit waarin je niet stage loopt. Je wordt tijdens deze verlenging wel continue gescreend.

Heb je nog vragen? Ga dan naar de bpv-coördinator voor meer informatie.

Download hier de, door het Hoornbeeck College alvast ingevulde, VOG. Let op: verklaring is ingevuld maar moet nog wel worden afgestempeld op de locatie waar je studeert!

Lees meer >>

Navigeer snel naar de gewenste studierichting

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
262