Zoeken

Stageinformatie

Stageinformatie

Je hebt niet voor niets gekozen voor een mbo-opleiding. Je krijgt praktijkles maar je gaat ook op stage! Hieronder voor elke sector de belangrijkste informatie. Wil je meer weten? Vraag het dan aan je docent of bpv-coördinator.

leer-bedrijven

BPV-fonds

BPV-fonds (voor ouders/studenten)
Het komt voor dat de studenten en hun ouders extra (reis- en verblijfs)kosten moeten maken om de bpv te kunnen realiseren. Om hen in deze extra kosten tegemoet te kunnen komen, is een fonds ingesteld.

Vergoeding is aan te vragen wanneer:

 • Er extra verblijfskosten zijn, omdat de student ’s avonds niet naar huis kan.
 • De OV-reiskosten naar het BPV-adres hoger zijn dan de reguliere reiskosten naar school.
 • Er geen mogelijkheid is om met het OV naar het BPV-adres te reizen en de vervoerskosten daardoor hoger zijn dan de reguliere reiskosten naar school.
 • De reiskosten van een BBL-student naar het leerbedrijf hoger zijn dan de reiskostenvergoeding die hij/zijn ontvangt van het leerbedrijf.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Het BPV-fonds geldt niet voor buitenlandstages. Klik voor informatie over buitenlandstages hieronder.

Internationale stage

Algemene informatie

Wist je dat je als student ook stage kunt lopen in het buitenland, bijvoorbeeld Londen. Ieder jaar gaan er studenten van het Hoornbeeck College op stage in het buitenland. Deze stages vinden voornamelijk plaats in landen van de Europese Unie.

Binnen de Europese Unie kun je waarschijnlijk in aanmerking komen voor subsidie, een beurs van erasmusplus.nl. Als student maak je op een bijzondere wijze kennis met je toekomstige beroep. Daarnaast leer je de taal en ervaar je hoe het is om samen te werken met mensen uit een andere cultuur. Om stage te kunnen lopen in het buitenland, moet je als student wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je BPV-coördinator kan je hier meer informatie over geven.

Meer weten? Kijk dan eens hier: www.hoornbeeck.nl/internationaal.

Links

Erasmusplus, mobiliteit in het MBO
SBB leren in de praktijk
Stagemarkt
Wilweg, in 10 stappen naar het buitenland

 

Lees meer >>

Economie

Stageinformatie Economie

Voldoende reden voor jou om tijdens je opleiding je kennen en kunnen in de praktijk te brengen. Zo leer je het vak beter kennen en ontdek je het beroep van binnenuit. Beroepspraktijkvorming (BPV) is daarom een waardevol onderdeel van je studie. In de BPV-gidsen van de sector is informatie opgenomen over de organisatie en de uitvoering van de beroepspraktijkvorming. Het algemene gedeelte van de gidsen dat bestemd is voor studenten en voor leerbedrijven is via onderstaande link te downloaden.

Klik hier voor het algemene gedeelte van de BPV-gids van de sector Economie.

Volg je een opleiding op niveau 2, dan ga je vanaf periode 2 een aantal dagen per week stage. De andere dagen volg je lessen op school. Studeer je op niveau 3 of 4, dan worden er minstens dertig weken voor BPV uitgetrokken (in periodes van tien weken). Tijdens de sprintopleidingen doe je gedurende de laatste schoolperiodes praktijkervaring op. In de BPV voer je allerlei opdrachten uit en maak je regelmatig verslagen van je ervaringen. Die verslagen worden ingeleverd bij de BPV-docent. Voor het behalen van eindtermen tijdens de BPV krijg je beoordelingen die meetellen voor het behalen van je diploma.

Tijdens je BPV kun je bij allerlei organisaties aan de slag. Banken, productiebedrijven, handelsonder-nemingen, verenigingen, scholen, ziekenhuizen, administratie- of accountantskantoren, automatiserings- of telecombedrijven, notaris- en advocatenkantoren: de mogelijkheden zijn gevarieerd. In overleg met de school kun je ook je eigen BPV-plaats kiezen. Tijdens je beroepspraktijkvorming heb je eigenlijk les buiten de deur. Je draait gewoon fulltime mee in een bedrijf en tegelijkertijd werk je - onder begeleiding van een bedrijfsmentor - aan je eindtermen.

Sommige vakken krijg je in de praktijk nu eenmaal makkelijker onder de knie dan op school. Tijdens je BPV ontwikkel je bovendien je beroepshouding. Of beter: je persoonlijkheid. Zo zul je als christen je standpunten helder uit moeten leggen. Al met al vormen de BPV-perioden kleurrijke, afwisselende en vooral leerzame onderbrekingen van je schooltijd.

Klik hier voor het Excel-bestand met alle stageperiodes van de BOL-opleidingen. Let op: de sectoren staan in verschillende tabbladen!

Lees meer >>

Gezondheidszorg

Stageinformatie Gezondheidszorg

Je kunt binnen de sector Gezondheidszorg opleidingen volgen op niveau 1, 2, 3 en 4. Bij al deze opleidingen staat de praktijk centraal. Je komt twee opleidingsvarianten tegen: de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Volg je de BOL, dan ben je ongeveer 60% van de tijd op school en 40% van de tijd loop je stage. De stageperioden bestaan uit blokken van 10 weken. De eerste stageperioden zijn bedoeld om je te oriënteren op de verschillende werkvelden in de zorgsector. Tijdens die perioden word je begeleid door een praktijkbegeleider uit de instelling en een docent van school. Je komt elke stageperiode op school voor één of meer terugkomdagen om je ervaringen uit te wisselen met medestudenten. Voor de aanmelding als BOL-student kun jij je gewoon rechtstreeks bij de school inschrijven. Je hebt recht op studiefinanciering.

Volg je de BBL, dan beslaat het praktijkgedeelte minimaal tweederde van je opleiding. Bij sommige opleidingen kom je tijdens de hele opleidingsduur één dag in de week naar school. De andere dagen doe je dan ervaring op in een zorginstelling. Andere opleidingen starten met een basisperiode theorie op school en daarna volgt de praktijk. Vervolgens kom je nog regelmatig voor 1 of 2 weken terug op school voor extra theoretische ondersteuning. Voor je de BBL-opleiding kunt volgen, moet je bij een zorginstelling gesolliciteerd hebben en aangenomen zijn. Via je werkgever meld je je dan aan bij het Hoornbeeck College. Je ontvangt van je werkgever een studentensalaris of je valt onder de zgn. zakgeldregeling.

Wilt u een stagiair(e) begeleiden, maar bent u nog geen erkend leerbedrijf? Regel dan snel uw aanvraag via www.calibris.nl. Binnen 20 minuten kunt u weten of uw bedrijf of instelling is erkend als leerbedrijf. In de flyer vindt u meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een erkenning. Ook kunt u daarin lezen wat de voordelen voor u zijn van een officiële erkenning als leerbedrijf.

Klik hier voor het Excel-bestand met alle stageperiodes van de BOL-opleidingen. Let op: de sectoren staan in verschillende tabbladen!

Lees meer >>

Techniek & ICT

Stageinformatie Techniek & ICT

Als je echt zelf iets moet doen, leer je het pas goed. Het stimuleert enorm, als je weet waarvoor je de leerstof en de boeken moet doornemen en beheersen. Daarom gaan alle studenten van de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) regelmatig op stage (BPV).

Bouwkunde niveau 4
De tweede helft van het eerste jaar volg je een zogenaamde lintstage, dat betekent 3 dagen per week school en 2 dagen BPV. Ook de eerste helft van het tweede leerjaar volg je een lintstage van 3 dagen per week BPV en 2 dagen school. In het derde en vierde jaar volg je tweemaal een halfjaar de beroepspraktijkvorming (BPV). Deze beroepspraktijkvorming omvat 38% van de totale studielast. Tijdens de BPV let men ook op de ontwikkeling van leidinggevende capaciteiten. Het BPV-programma is per opleiding nauwkeurig omschreven.

Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde niveau 4
Aan het einde van het eerste leerjaar en halverwege het tweede leerjaar volg je een periode van 10 weken beroepspraktijkvorming (BPV). In het derde en vierde jaar volg je tweemaal een halfjaar de beroepspraktijkvorming (BPV). Je gaat dan de opgedane kennis omzetten in de praktijk en je doet alvast de nodige werkervaring op. Uiteraard proberen we verschillende bedrijven in jouw directe omgeving te vinden, waar je zoveel mogelijk uiteenlopende werkzaamheden gaat verrichten. Dit onderdeel omvat circa 38% van de totale studielast. Tijdens de BPV let men ook op de ontwikkeling van leidinggevende capaciteiten. Het BPV-programma is per opleiding nauwkeurig beschreven.

ICT niveau 2
Nadat je binnen de school afwisselend theorie- en praktijklessen en projecten op het gebied van ICT hebt gevolgd, ga je in het tweede jaar op stage.

ICT niveau 3
De opleiding duurt twee en half jaar. In het tweede en derde jaar ben je een half jaar op stage.

ICT niveau 4
De opleiding duurt drie jaar. In het tweede en derde jaar ben je een half jaar op stage.

Klik hier voor het Excel-bestand met alle stageperiodes van de BOL-opleidingen. Let op: de sectoren staan in verschillende tabbladen!

Lees meer >>

Welzijn

Stageinformatie Welzijn

Bij de opleidingen in de beroepsopleidende leerweg neemt stage een belangrijke plaats in. Om een goede keuze te maken, ga je eerst een kijkje nemen in verschillende werkvelden. Verder heb je gesprekken met studenten uit hogere leerjaren en mensen uit de welzijnssector. Samen met je docent bespreek je welke doelgroepen en werkvelden jou aanspreken en bij je kwaliteiten passen. De school legt vervolgens contact met de instelling van jouw keuze.

Als je de opleiding Maatschappelijke Zorg of Pedagogisch Werk op niveau 3 volgt, ga je in het eerste leerjaar aan de slag bij verschillende doelgroepen. Je kiest vervolgens een doelgroep waar je een periode van 10 weken stage gaat lopen. In het tweede en derde leerjaar van je opleiding loop je een periode van vijf maanden stage in het werkveld. Je specialiseert je dan binnen de verschillende doelgroepen en je leert de kneepjes van het vak. Je werkt tijdens de stage onder (eind)-verantwoordelijkheid van een collega. Klik hier voor de formulieren en protocollen van deze opleidingen.

Volg je een opleiding Maatschappelijke Zorg of Pedagogisch Werk op niveau 4, dan doe je na het eerste leerjaar gedurende drie perioden van vijf maanden ervaring op in de praktijk. Op basis van je ervaringen maak je een keuze voor een van de uitstroommogelijkheden. Er zijn verschillende werkvelden, zoals ouderen, psychiatrische patiënten of gehandicapten, woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, beschermende woonvorm (psychiatrie), dak- en thuislozenzorg, verslavingszorg en jeugdzorg. Vooral in je derde stageperiode doe je ervaring op in het organiseren, leidinggeven en het schrijven en uitvoeren van begeleidingsplannen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Klik hier voor de formulieren en protocollen van deze opleidingen.

Als je Onderwijsassistent wilt worden, dan ga je vanaf de tweede helft van het eerste leerjaar een aantal dagen per week stagelopen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Deze lintstage duurt vervolgens tot het einde van de opleiding in het 3e leerjaar. De opleiding OA wordt in het 3e leerjaar afgesloten met een stageperiode waarbij het portfolio-assessment een beslissende rol heeft.

Wilt u een stagiair(e) begeleiden, maar bent u nog geen erkend leerbedrijf? Regel dan snel uw aanvraag via www.calibris.nl. Binnen 20 minuten kunt u weten of uw bedrijf of instelling is erkend als leerbedrijf. In de flyer vindt u meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een erkenning. Ook kunt u daarin lezen wat de voordelen voor u zijn van een officiële erkenning als leerbedrijf.

Klik hier voor het Excel-bestand met alle stageperiodes van de BOL-opleidingen. Let op: de sectoren staan in verschillende tabbladen!

Lees meer >>

Identiteitsprofielen

Identiteitsprofielen: 'Wie is de Hoornbeeck-stagiair?'

Studenten en docenten van het Hoornbeeck College werken vanuit een christelijke levensovertuiging. We hebben Bijbelse principes en daar willen we graag naar leven. De stagiair maakt deel uit van een reformatorisch mbo-college. Als het goed is, wordt dat op verschillende manieren duidelijk. De Bijbel spreekt over vriendelijkheid, medeleven en eerlijkheid, maar ook over taalgebruik en kleding.

Om dit duidelijk te maken, hebben we identiteitsprofielen opgesteld. Klik hier voor de studentversie en hier voor de versie voor het leerbedrijf.

Praktijkovereenkomst

In de praktijkovereenkomst worden de afspraken over de stage (BPV) tussen student, school en leerbedrijf vastgelegd. Het gaat hierbij om afspraken over de begeleiding, beoordeling, verzekering, etc. Het is belangrijk dat de praktijkovereenkomst, getekend door alle partijen (bij minderjarige studenten ook door een ouder/verzorger) op school binnen is vóórdat de stageperiode begint. De procedure met betrekking tot praktijkovereenkomsten is wettelijk verplicht. De praktijkovereenkomsten zijn dan ook voor alle partijen van belang.

BOL-studenten

Praktijkovereenkomsten kunnen bij de BPV-coördinator van de desbetreffende opleiding worden aangevraagd en worden door de studentenadministratie van het Hoornbeeck College gemaakt.

BBL-studenten

Bij aanmelding voor een BBL-opleiding op het Hoornbeeck College moet worden aangeven wie de werkgever is. De studentenadministratie van het Hoornbeeck College maakt zo spoedig mogelijk nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden de praktijkovereenkomst aan.

Reglement praktijkovereenkomst (POK)

Op zoek naar het reglement dat bij de praktijkovereenkomst hoort? Klik hier.

Lees meer >>

Verklaring Omtrent Gedrag en Register Kinderopvang

De stageorganisatie kan vragen om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Dan moeten er – naast het regelen van een praktijkovereenkomst – de volgende zaken geregeld worden.

Wat moet je doen?

 1. DigiD - Om in te loggen bij het personenregister of het aanvragen van de VOG (zie punt 2b en 3) heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD, dan kun je deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na je aanvraag krijg je een brief met inloggegevens thuisgestuurd.
 2. VOG – Verklaring omtrent het Gedrag - Voordat je op stage kunt gaan, moet je een VOG aanvragen. De VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag waaruit blijkt dat jouw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het verkrijgen van de stageplaats. Iedereen zonder strafblad krijgt altijd een VOG.

Er zijn 2 manieren om in het bezit te komen van de VOG:

a. Papieren aanvraag (kosten € 41,35): Download hieronder het door het Hoornbeeck College vooringevulde aanvraagformulier. Ga met het volledig ingevulde formulier naar de afdeling Burgerzaken van jouw gemeente. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
b. Digitale aanvraag (kosten € 33,85): Het is alleen mogelijk een VOG digitaal (via DigiD) aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de stage-instelling die de VOG van jou verlangt. Vraag hiernaar bij je stage-instelling.

 • Je ontvangt de VOG binnen 4 weken. Vraag deze echter niet te vroeg aan. Voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang heb je een VOG nodig die niet ouder is dan 2 maanden.
 • De kosten van de VOG en de inschrijving in het register moet je zelf betalen. Er kan met het leerbedrijf worden overlegd of zij de kosten willen vergoeden. Zij zijn het echter niet verplicht.

Ga je stage lopen in de kinderopvang?
Lees hieronder wat je dan (naast bovengenoemde zaken) moet doen.

 1. Personenregister kinderopvang - Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is vanaf 1 maart 2018 verplicht om zich in te schrijven in het register. Met het personenregister bekijkt men dagelijks (continue) of medewerkers (nieuwe) strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Op het moment van inschrijven heb je een VOG nodig die maximaal 2 maanden oud is. Registratie bestaat uit 2 stappen:

a. Inschrijving - Je kunt je via DigiD inschrijven op www.duo.nl/personenregisterkinderopvang. Inschrijven is eenvoudig en duurt hoogstens enkele minuten. De meeste gegevens worden automatisch ingevuld. Je moet wel zelf je VOG-kenmerk toevoegen. Inschrijven is gratis tot 1 juli 2018. Daarna kost het € 12,00 per inschrijving. Je kunt de kinderopvangorganisatie waar je stage loopt/gaat lopen op de hoogte stellen van je inschrijving door in het register een koppelverzoek in te dienen. Zo kan de kinderopvang organisatie je eenvoudig koppelen. b. Koppelen - De kinderopvangorganisatie waar je stage loopt (gaat lopen), moet jou aan hun organisatie koppelen (of keurt het koppelverzoek goed).
Zie voor meer informatie www.duo.nl/personenregisterkinderopvang.

 • Nadat je stage is afgelopen en de kinderopvangorganisatie ontkoppeld is, blijf je 4 maanden in het register ingeschreven. Als je binnen deze 4 maanden opnieuw gaat stage lopen in de kinderopvang, hoef je niet opnieuw een VOG aan te vragen en de inschrijving in het personenregister te regelen. Je kunt na inloggen direct een koppelverzoek voor de nieuwe stageorganisatie indienen.
 • Aan het einde van de 4 maanden kun je een aanvraag indienen om de inschrijving met 9 maanden te verlengen. Dit kan handig zijn als er tussen je twee stages (kinderopvang) meer dan 4 maanden zit waarin je niet stage loopt. Je wordt tijdens deze verlenging wel continue gescreend.

Heb je nog vragen? Ga dan naar de bpv-coördinator voor meer informatie.

Download hier de, door het Hoornbeeck College alvast ingevulde, VOG. Let op: verklaring is ingevuld maar moet nog wel worden afgestempeld op de locatie waar je studeert!

Lees meer >>

Navigeer snel naar de gewenste studierichting

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
262