Hoornbeeck College
Locaties

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg bied je ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit doe je in een instelling voor wonen of voor dagbesteding. In de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je hoe je cliënten en naastbetrokkenen ondersteunt bij de regie over hun leven. Je motiveert cliënten in het doen van activiteiten en voert verpleegtechnische handelingen uit. Je coördineert de zorg en ondersteuning, stelt ondersteuningsplannen op en levert een structurele bijdrage aan het functioneren van de organisatie. Verantwoordelijk werk waarvoor je geduld, aandacht en inlevingsvermogen moet hebben!

Benieuwd naar onze open avonden?

Tijdens deze avonden krijg je informatie over ons college, de opleidingen en ontmoet je Hoornbeeck-(oud)studenten en -docenten. Zo krijg je een goed beeld van de opleiding zodat je de juiste keuze kunt maken! Welkom op ons Hoornbeeck!

Klik hier
  • Hoornbeeck College
    Gediplomeerden met werk - Landelijk gemiddelde: 90%
  • Hoornbeeck College
    Studenttevredenheid rapportcijfer 7,5 Landelijk gemiddelde: 7
  • Hoornbeeck College
    Geslaagde studenten in afgelopen schooljaar 93% Landelijk gemiddelde: 75%
Bekijk meer cijfers

Met een diploma op zak…

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg werk je direct met mensen met een beperking binnen een instelling, dagbesteding of ambulante zorg. Je ondersteunt je cliënten en bevordert hun welbevinden en eigen regie. Ook lever je een structurele bijdrage aan het functioneren van de organisatie.

Als vervolgstudie zou je kunnen kiezen voor een hbo-opleiding zoals Social Work of de pabo.

Beeld Welzijn

Deze opleiding wordt aangeboden in

Lijkt het je wat? Meld je aan vóór 1 mei!

Dan start jij per september je opleiding op het Hoornbeeck Meld je aan! Meer informatie aanvragen

Of past dit beter bij je?

Alle opleidingen
Icoon gesprek

Intakegesprek & leerwerkovereenkomst

Samen kijken we of deze opleiding bij jou past. Na aanmelding en toelating word je uitgenodigd voor een AMN-test en een loopbaanadviesgesprek.

Je moet in het bezit zijn van een leerwerkovereenkomst met je werkgever en moet voor 1 augustus van het cursusjaar minimaal 16 jaar zijn of 12 jaren onderwijs gevolgd hebben.

Icoon diploma

Vooropleidingseisen

Voor de opleiding moet je minimaal het vmbo (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg), havo 3 of een mbo-opleiding niveau 2 hebben afgerond.

Icoon start

Start van je opleiding

De opleiding start met introductieactiviteiten om de school en je klasgenoten te leren kennen.

Icoon agenda

Theorie op school (BBL)

Je bent een echte doener. Schoolbanken zijn daarom eigenlijk niks voor jou. Toch?

Maar je wilt toch wat leren. Daarom bieden wij je een praktische oplossing. Je gaat één dag per week naar school. De rest van de week werk je als leerling-werknemer in een zogenaamd erkend leerbedrijf/-instelling passend bij de opleiding.

 

Icoon jaar 1

Het 1e jaar

In het eerste jaar leer je over de ontwikkeling van baby’s tot volwassenen.

Je leert hoe je gesprekken voert, relaties opbouwt en onderhoudt en activiteiten opzet en uitvoert. Ook leer je over diverse beperkingen. In dit jaar word je voorbereid op de eerste praktijkexamens op je werk.

Icoon jaar 2

Het 2e jaar

Je begint met een aantal praktijkexamens. Daarnaast gaan we dieper in op diverse doelgroepen en hoe je met hen omgaat, contact onderhoudt en hen begeleidt.

Denk aan mensen met een beperking, ouderen, kinderen, dak- en thuislozen, mensen met psychische en psychiatrische problemen, mensen met verslavingen en diverse combinaties van deze problematieken. Je werkt vanuit ondersteuningsplannen en leert activiteiten en interventies in te zetten om deze doelen te bereiken. Daarnaast ontwikkel je opvoedingsvaardigheden om cliënten in de thuissituatie te ondersteunen.

Icoon jaar 3

Het 3e jaar

We gaan nog verder in op de manieren waarop je mensen begeleidt, hoe je hen motiveert en oplossingsgerichte gesprekken en specifieke methodieken inzet.

Je leert hoe je contacten met de naastbetrokkenen van de cliënt onderhoudt en verstevigt. Ook verdiep je je in kwaliteitszorg en professionalisering. Tijdens het derde jaar kun je keuzedelen volgen die jouw horizon verbreden.

Icoon diplomapet

HoornBACK

Afgestudeerd? Maak je comeback! Als oud-Hoornbeecker blijf je met ons verbonden via het netwerk HoornBACK.

Ontmoeten, delen en ontwikkelen staat bij HoornBACK centraal.