Zoeken

Beveiliger

BOL (niveau 2)
numerus fixus: Amersfoort 40 studenten | Gouda 40 studenten | Kampen 15 studenten | Rotterdam 65 studenten
Crebo: 25407
Locatie:  Amersfoort, Gouda, Kampen, Rotterdam
Sector:  Dienstverlening
Studierichting:  Dienstverlening
Niveau:  Niveau 2
Opleidingsduur:  1 jaar
Kostenindicatie: Bekijk indicatie
Print als PDF

Contactformulier

Contact opnemen over: Beveiliger


 

De beveiliger bewaakt de veiligheid, binnen de kaders van een beveiligingsopdracht en altijd in een private omgeving. Je signaleert risico's, neemt preventieve maatregelen en treedt repressief op. Je moet durven optreden zonder grote risico’s te nemen, waarbij jij in contact staat met de meldkamer of alarmcentrale. Bewust van zijn ondersteunende rol biedt de beveiliger ook hulp en service. Daarom heb je interesse in wat er bij een bedrijf speelt. Je draagt een uniform voor de vereiste representativiteit. Verder ben je bereid samen te werken, zowel binnen een team als met personeel van andere afdelingen. Vaak werk je alleen, samenwerken gebeurt vooral op afstand. Jij weet: beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig.

De branche onderscheidt verschillende sectoren, zoals objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging, detentietoezicht, geld- en waardetransport en particuliere alarmcentrales. Ook worden beveiligers steeds meer ingezet in het publieke domein.

Tijdens je opleiding voor beveiliger ben je gericht op verschillende dienstverlenende taken. Hierbij moet je denken aan balie- en administratiewerkzaamheden. Ook is er aandacht voor de beroepen in de publieke sector zoals Defensie, Politie, Justitie. Verder is communicatie van belang: hoe voer je bijvoorbeeld een goed gesprek met een relatie of spreek je aan op (ongewenst) gedrag. Verder leer je hoe processen op elkaar afgestemd moeten worden en wat veilig werken inhoudt. Ook leer je hoe een gebouw en het omliggende terrein representatief en veilig zijn. Tijdens dit jaar loop je stage om dat wat je op school leert ook in de praktijk te gaan brengen.

Let op: voor deze opleiding geldt een numerus fixus voor alle locaties. Per cursusjaar worden er in

  • Amersfoort maximaal 40,
  • Gouda maximaal 40,
  • Kampen maximaal 15 
  • en in Rotterdam maximaal 65 

studenten toegelaten tot de opleiding i.v.m. beschikbare stageplaatsen. Toewijzing tot de opleiding gebeurt kort na 1 april op basis van volgorde van aanmelding tot het genoemde aantal, waarbij interne doorstroom voorrang krijgt. Na het bereikte maximum volgt plaatsing op een wachtlijst o.b.v. volgorde van binnenkomst en zodra er een plaats vrijkomt door afmelding/uitschrijving zal toewijzing volgen o.b.v. nummer op de wachtlijst.

Vooropleidingseisen:
diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of entree-diploma (mbo-diploma niveau 1)

Na het afronden van deze opleiding kun je een mbo-opleiding op niveau 3 gaan volgen. Of denk aan een overstap naar de publieke sector bij Defensie, Politie, Justitie.

Algemeen

Een opleiding start wanneer er sprake is van voldoende deelnemers.

Gebruik de filters hiernaast voor Hoornbeeck-opleidingen!

Weet je nog niet goed wat je wilt of wat je zoekt? Kiesmbo.nl helpt je bij de keuze van opleidingen die jouw interesse heeft. Daar kan je ook opleidingen gemakkelijk vergelijken met elkaar.

490