Zoeken

Website Steunfonds Hoornbeeck College (SSHC)

Geplaatst: 02 april 2014

Stichting Steunfonds Hoornbeeck College (SSHC) heeft een nieuwe website. SSHC ondersteunt ouders en studenten als er sprake is van hoge reiskosten.

logo sshc stichting steunfonds hoorbeeck college

Stichting Steunfonds Hoornbeeck College (SSHC) heeft een nieuwe website. Op www.sshc.nu vindt u informatie over de stichting, het aanvragen van een tegemoetkoming in reiskosten of hoe u kunt doneren aan SSHC.

Over SSHC

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College (SSHC) wil de continuïteit van het Hoornbeeck College als reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) waarborgen. Studenten van het Hoornbeeck College en hun ouders kiezen bewust voor reformatorisch mbo. In veel gevallen brengt dit meer kosten met zich mee dan wanneer ze zouden kiezen voor het dichtstbijzijnde roc. Deze meerkosten bestaan voornamelijk of uitsluitend uit reiskosten. In beginsel zijn ouders verantwoordelijk voor het dragen van deze kosten. Voor sommige studenten is het vanwege deze kosten niet mogelijk of heel moeilijk om een opleiding te volgen aan het Hoornbeeck. De hoge, niet door de overheid betaalde, vervoerskosten zijn een te grote aanslag op het niet al te hoge gezinsinkomen.

Iedere student reformatorisch onderwijs

Wij gunnen iedere student reformatorisch mbo. Ook heeft de school een zekere omvang nodig om te kunnen blijven bestaan. Hiervoor zet de SSHC zich in. De stichting kan dit slechts doen als haar werk gesteund wordt. Gesteund door kerkenraden, ouders, bedrijven en instellingen die een hart hebben voor het reformatorisch mbo. Gesteund omdat we willen dat dit onderwijs voor iedereen mogelijk is en blijft.

>> Ga naar SSHC.nu

204