Zoeken

Sterk MBO-techniekonderwijs in Barneveld

Geplaatst: 24 december 2018 Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort

Onlangs tekenden BTO, de gemeente Barneveld, MBO-Amersfoort, Hoornbeeck College, en de Barneveldse scholengemeenschap voor PrO en vmbo De Meerwaarde de intentieovereenkomst om samen sterk en uitdagend MBO-techniekonderwijs in Barneveld te gaan realiseren. 

_NIC7127b

De samenwerkende partijen richten zich op basis van het Barneveldse initiatief van BTO en met ondersteuning van de gemeente op de MBO-opleidingen metaal, electro- en installatietechniek. Het is de bedoeling dat de BBL-opleidingen voor deze richtingen die op dit moment onder verantwoordelijkheid van MBO Amersfoort al worden aangeboden op locatie De Meerwaarde aan de Zonnebloemstraat geïntegreerd worden in het nieuwe aanbod van BTO en betrokken onderwijspartijen. De instroom van studenten zal daarbij groter kunnen worden dan in de huidige situatie, want in de nieuwe samenwerking zal het Hoornbeeck College ook participeren.

BTO richt zich daarmee op alle Barneveldse VO-leerlingen met de juiste vooropleiding en interesse in deze techniekopleidingen. Naast de al aanwezige aansluiting tussen de Meerwaarde en MBO Amersfoort, zal de tevens al aanwezige aansluiting tussen het Van Lodenstein College en Hoornbeeck College meer mogelijkheden in het Barneveldse krijgen. Voor de leerlingen van het Fontanus College, het Van Lodenstein College en De Meerwaarde die een technisch profiel in de metaal, electro- of installatietechniek willen kiezen, liggen hier kansen. 

Het samenwerkingsverband wil met dit nieuwe initiatief meer Barneveldse vo-leerlingen interesseren voor de technische profielen om meer technisch personeel te laten uitstromen vanuit het mbo. 

De coöperatieve Barneveldse Techniek Opleidingen als opleider voor hun leden en de betrokken onderwijspartijen, willen leerlingen en docenten in het te verkennen bedrijfsopleidingsconcept laten optrekken met technische instructeurs vanuit de aangesloten bedrijven. Studenten werken dan drie dagen in de week in een bij BTO aangesloten bedrijf en krijgen in een realistische werk- en leeromgeving die ervaren zal worden als een bedrijfsomgeving hun bedrijfsopleiding. Deze wordt als een geïntegreerd programma van twee dagen in de week aangeboden door hybride teams uit bedrijfsleven en de drie onderwijspartners, De Meerwaarde, Hoornbeeck College en MBO Amersfoort. Op die manier kan het voortgezet onderwijs en het MBO nog beter aansluiting vinden met de praktijk en ontwikkelingen bij de bedrijven in het vakgebied. De studenten komen in loondienst van de opgerichte Coöperatieve vereniging BTO en kunnen zich als student inschrijven bij respectievelijk MBO Amersfoort en het Van Hoornbeeck College. Studenten krijgen bovendien niet alleen een up-to-date onderwijsprogramma dat volledig is ingebed in de bedrijfspraktijk, maar zijn gedurende hun opleiding bovendien verzekerd van werk en inkomen. 

204