Zoeken

Hoornbeeck College: voor de 10e keer 'Beste ROC van Nederland'

Geplaatst: 17 december 2018 Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort

De Keuzegids meldde vandaag dat het Hoornbeeck College voor de tiende keer de eerste plek inneemt op de lijst van beste ROC‘s in Nederland. Alle ROC’s in Nederland zijn door de gids beoordeeld op basis van onafhankelijk onderzoek.

2018-10-08 Hoornbeeck Amersfoort (afdrukkwaliteit)-92

Het is de tiende keer dat het Hoornbeeck College de eerste plaats behaalt. Het Hoornbeeck College scoort goed op het gebied van studenttevredenheid en heeft een minimale vroegtijdige uitstroom. Ook de Onderwijsinspectie is erg tevreden.

Drs. W. J. de Potter, voorzitter van het College van Bestuur, reageert dankbaar: “Alweer, de tiende keer. We zien het als waardering voor onze medewerkers en studenten. Maar bovenal zijn we de Heere dankbaar. Hij geeft ons de kracht om dit werk te doen en geeft ruimte voor reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs. Tegelijk is het ook zo dat we niet ons best doen om bovenaan een lijstje te staan. We willen gewoon een goede school zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid.”

Het Hoornbeeck College leunt met dit predicaat niet achterover maar blijft ontwikkelen. De Potter: “Onze achterban vraagt onderwijs met een Bijbelse grondslag, een goede school, maar ook een school met een breed onderwijsaanbod. Vorig jaar zijn er nieuwe opleidingen gestart, komend jaar weer. Zo start bijvoorbeeld de opleiding Infra. We willen onze studenten veel meegeven, zodat ze als christelijke beroepsbeoefenaars hun werk goed kunnen doen.” Het Hoornbeeck College investeert bijvoorbeeld in de samenwerking met de zorg en het bedrijfsleven: “Als school moeten we een antenne hebben voor ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden. Waar dat vanuit onze identiteit kan, willen we een samenwerking met bedrijven aangaan.”

204