Zoeken

Hoornbeeck College Rotterdam scoort vignet ‘Gezonde School’!

Geplaatst: 18 oktober 2018 Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort

Het Hoornbeeck College te Rotterdam heeft het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet ‘Gezonde School’ laat een school zien dat voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door GGD-deskundigen.

Onthulling bordje 'Gezonde School'

Willem de Potter (voorzitter College van Bestuur) en Arno Ista (docent & lid werkgroep Gezonde School) onthullen het certificaat 'Gezonde school'

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Hoornbeeck College Rotterdam voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Locatiemanager drs. A. van Kralingen van locatie Rotterdam vindt het goed om een Gezonde School te zijn. “Het is niet alleen goed om fit en gezond te zijn, maar ook een Bijbelse opdracht. Zoveel als mogelijk duurzaam omgaan met je lichaam is belangrijk. Dat deze aandacht ook een vignet met zich meebracht voor onze locatie, is natuurlijk prachtig”.

Op de verschillende locaties van het Hoornbeeck College wordt al jaren expliciet geïnvesteerd in gezondheid van studenten, medewerkers en werkomgeving. Zo heeft een aantal locaties bijvoorbeeld een ‘Gezonde kantine’. Locatie Rotterdam is de eerste locatie met het vignet ‘Gezonde School’.

204