Zoeken

Hoornbeeck 8ste keer op rij beste ROC van Nederland

Geplaatst: 13 december 2016 Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort

Het Hoornbeeck College is voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot beste ROC van Nederland. Dit heeft de Keuzegids Mbo 2017 vanmorgen bekendgemaakt. Alle ROC’s zijn door de gids beoordeeld op onderdelen als studenttevredenheid, doorstroomcijfers, slagingspercentages en oordelen van de onderwijsinspectie.

Facebook-Het-Went-Nooit

Open Bijbel
Bestuursvoorzitter drs. W.J. de Potter: “De achtste keer; voor mij opnieuw een reden om mijn dankbaarheid richting alle Hoornbeeck-collega’s maar vooral richting God uit te spreken. We mogen nog steeds onderwijs geven met een open Bijbel. Onderwijs dat gelukkig opnieuw goed gewaardeerd wordt.”

Het went nooit
Voor het Hoornbeeck College is de waardering van de onafhankelijke keuzegids vooral een stimulans om verder te investeren in de kwaliteit van opleidingen. De Potter: “Het went nooit en het is ook geen reden om tevreden achterover te leunen. De veranderingen in de maatschappij én de beroepspraktijk vragen om doorlopende vernieuwing van onze mbo-instelling. Op alle fronten. We bouwen letterlijk aan betere huisvesting, we verdiepen en vernieuwen de lesprogramma’s en zetten nieuwe opleidingen op als de samenleving daarom vraagt.”

Dienstverlening
Een voorbeeld van nieuwe opleidingen is de recent gestarte sector Dienstverlening. In de samenleving is behoefte aan personeel voor service- en dienstverlenende beroepen. Het Hoornbeeck College speelt hierop in met de opzet van een brede niveau 2-opleiding Dienstverlening. Deze bevat in de eerste twee opleidingsjaren een mix van retail, logistiek, administratie en zorg & welzijn en is een stevige basis om vervolgens een beroepsgerichte niveau 3-opleiding te volgen. Overigens houdt het Hoornbeeck College vast aan haar visie om een niet te breed opleidingsaanbod te bieden, maar sterk te kijken naar de baankansen die een opleiding biedt.

204