Zoeken

Meeting Day Welzijn

Hartelijk welkom op de Meeting day!

Elkaar onmoeten, input leveren en nieuwe ontwikkelingen volgen? Kies voor deze dag jouw meeting naar keuze! We lichten hieronder alvast een tipje van de sluier op en teken snel in voor jouw meetings.

Programma D.V. 9 november 2018

 • 8:30 Inloop
 • 9:15 Opening
 • 9:30 High impact learning Emile Heerkens
 • 10:15 Meeting 1
 • 11:00 Pauze
 • 11:15 Meeting 2
 • 12:00 Meeting 3
 • 12:45 Lunch
 • 13:30 Meeting 4
 • 14:00 Pay off
 • 14:15 Afsluiting

Zorg dat je er bij bent!
Vul het formulier hieronder in en maak je keuze(s) voor jouw meetings!

Aanmelding & keuze meetings

Let op: Je krijgt na inschrijving nog bericht waar je bij welk Meeting Moment verwacht wordt. Aan de slag met werkvormen duurt twee rondes; kies die dan ook bij twee Meeting Moments (1 en 2 of 3 en 4).

Lees meer >>

Meetings

Om een keuze te maken voor de meetings kan je hieronder meer informatie lezen over de inhoud van de sprekers...

 

Meeting 1

Voor de meetings van Ontwikkelingspsychologie, Communicatie en methodisch werken, Anatomie, Persoonlijke Zorg Wonen en huishouden, Projecten, MCV, BPV 1, SLB leerjaar 1, Godsdienst leerjaar 1, Nederlands leerjaar 1, Engels leerjaar 1 geldt het volgende:

Doel is vooral de kennisdeling onder elkaar, manier van aanpak, ontwikkeling van het vak, evaluatie.

Opbouw van gesprek:

 • Introductieronde als we elkaar nog niet kennen
 • Evaluatie periode 1: hebben we opmerkingen/aanvullingen over de lesstof en de opdracht.
 • Hoe gaan we meer met elkaar samenwerken
 • Hoe kijken we aan tegen ons vak over de hele opleiding heen

Digitale leeromgeving Thieme
Achter de methode van Thieme zit een hele digitale wereld, tijdens deze workshop ga je deze verkennen en met elkaar in gesprek hoe je deze methode zo goed mogelijk kan inzetten!
 
Digitale leeromgeving Angerenstein
Achter de boeken van Angerenstein zit een hele digitale wereld, tijdens deze workshop ga je deze verkennen en met elkaar in gesprek hoe je deze methode zo goed mogelijk kan inzetten!
 
Digitale leeromgeving Edu’actief/ 24boost
Bij een aantal keuzedelen kom je in aanraking met 24boost; maar hoe werkt die precies, wat kan je ermee en hoe zet je het goed in?
 
Aan de slag met werkvormen
Wel eens van Bazalt gehoord? Zij hebben volop ervaring in het werken met werkvormen. Tijdens deze workshop hoopt Co Pappelendam meer te vertellen over hoe je werkvormen goed in kan zetten in de les.
 
Werken met Digi bord
Bijna iedere les sta je voor een digibord; maar wat kan je er allemaal mee; zet je het wel op de goede manier in? Tijdens deze workshop ga je daarover nadenken.
 
Slim werken met One drive
Heb jij je One drive wel gekoppeld aan je MMA? Wat zijn de voordelen daarvan en hoe kan je slim werken met je One drive en de teamsite?

 
Meeting 2
 
Voor de meetings van Pedagogiek PW, Communicatie en methodisch werken PW, Kwaliteitszorg PW, Projecten PW, MCV PW, Communicatie en methodisch werken MZ/SW, Agogiek en kwaliteitszorg MZ/SW, MCV MZ/SW, Projecten MZ, BPV leerjaar 2, SLB leerjaar 2/3, Godsdienst leerjaar 1, Nederlands leerjaar 1, Engels leerjaar 1 geldt het volgende:
Doel is vooral de kennisdeling onder elkaar, manier van aanpak, ontwikkeling van het vak, evaluatie.
Opbouw van gesprek:

 • Introductieronde als we elkaar nog niet kennen
 • Evaluatie periode 1
 • Hoe pakken we periode 2 aan
 • Hoe gaan we meer met elkaar samenwerken

Kennistoetsenbank  
Stel hier al je vragen die je hebt over de kennistoetsenbank!

 
Meeting 3

Keuzedelen PW
Doorstroom Pabo, Nanny, VVE, Werken met baby’s, Combinatiefunctionaris IKC,

Keuzedelen MZ
Wijkgericht werken, Moeilijk verstaanbaar gedrag, Jeugd- en Opvoedhulp, Jongerenwerk, Niet aangeboren Hersenletsel, Ouderen met verstandelijke beperking, Meervoudig beperkte.

Keuzedelen algemeen
Voorbereiding HBO, Diversiteit, Expressief talent

 
Meeting 4
 
Voor de meetings van Periode 2 leerjaar 1, Periode 2 leerjaar 3 PW, Periode 2 leerjaar 3 MZ/SW, Periode 2 Sprint, Periode 2 BBL, Godsdienst periode 2, Nederlands periode 2, Engels periode 2 geldt het volgende:
Bij deze sessies gaan we specifiek kijken naar periode 2. Wat staat ons te wachten. Hoe kunnen we dit goed vormgeven in de lessen, we inspireren elkaar met tips, ideeën, lessuggesties etc.

Lees meer >>
1039