Hoornbeeck College
Locaties
 • Lestijden, rooster en vakantie

  Lestijden en vakantierooster

  Je lessen worden gegeven op vaste tijdstippen, volgens het rooster. De lestijden op locatie Amersfoort zijn:

  Gezondheidszorg en Welzijn:

  (0 08.00 – 08.45 uur)

  1. 08.45 – 09.35 uur
  2. 09.35 – 10.25 uur
  3. 10.25 – 11.15 uur

  PAUZE

  1. 11.35 – 12.25 uur
  2. 12.25 – 13.15 uur

  PAUZE

  1. 13.35 – 14.25 uur
  2. 14.25 – 15.15 uur
  3. 15.15 – 16.05 uur

  Dienstverlening, Economie en Technologie:

  (0 08.00 – 08.45 uur)

  1. 08.45 – 09.35 uur
  2. 09.35 – 10.25 uur

  PAUZE

  1. 10.45 – 11.35 uur
  2. 11.35 – 12.25 uur

  PAUZE

  1. 12.45 – 13.35 uur
  2. 13.35 – 14.25 uur
  3. 14.25 – 15.15 uur
  4. 15.15 – 16.05 uur

  Avondonderwijs/volwassenopleidingen:

  1. 16.05 – 16.55 uur

  PAUZE

  1. 17.20 – 18.10 uur
  2. 18.10 – 19.00 uur
  3. 19.00 – 19.50 uur

  PAUZE

  1. 20.00 – 20.50 uur
  2. 20.50 – 21.40 uur

  Te laat komen

  Het kan voorkomen dat je – bijvoorbeeld door vervoersproblemen – te laat in de les komt. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • als je na de 2e bel binnenkomt, wordt je als afwezig genoteerd
  • bij een toetsmoment wordt je tot een half uur na aanvang van de toets toegelaten
  • eventuele specifieke regels per sector voor te laat komen worden later uitgereikt.

  Je hebt natuurlijk ook vakantie. Het vakantierooster ziet er als volgt uit:

  Vakantierooster 2022-2023 – Hoornbeeck College Je lessen volg je volgens het rooster. Dit kun je vinden op de website. Houd dit goed in de gaten, want hier worden ook roosterwijzigingen doorgegeven. We gaan altijd uit van het rooster voor de lessen die we aanbieden.

 • Wat zijn de lesdagen voor BBL? (cursusjaar 2022-2023)

  De lesdagen voor de BBL kun je vinden onder deze link.

 • Het schoolgebouw

  Fietsenstalling / autoparkeerplaats

  Wanneer je tijdens de schooltijden je fiets of scooter wilt plaatsen in of ophalen uit de fietsenstalling, maak dan gebruik van de doorgang naar het schoolplein. Laat geen regenkleding op je fiets achter. Doe je vervoermiddel goed op slot. Scooters kunnen gestald worden in het daarvoor aangegeven gedeelte van de fietsenstalling.

  Start je scooter of brommer niet op het terrein van de scooterstalling. Dit in verband met de veiligheid en het voorkomen van geluidsoverlast.

  De fietsroute van studenten en collega’s is via de fietsingang aan de Utrechtseweg.

  Bandenreparatie

  In geval van een lekke band kun je bij de conciërgeloge een bandenreparatieset ophalen. Deze sets moeten na gebruik weer teruggebracht worden.

  Garderobe

  Beneden in de garderobe (bij de conciërgeloge) dien je je jas op te hangen. Tijdens de lessen heb je je jas uit.

  Lokalen

  Rust in het gebouw is belangrijk. Als het rumoerig is, werkt dat negatief op het onderwijsleerproces en dat roept irritaties op. Van belang is om ook de gangen van het gebouw netjes te houden. Het is mede een visitekaartje van de school. Het meenemen van eten en drinken vanuit de aula door de gangen naar de lokalen is niet toegestaan.

  OLC/werkplekken

  Binnen het Hoornbeeck College is op de bovenste verdieping een Open Leer Centrum. Als je een roostervrij uur hebt, kun je daar terecht om te werken met de computer voor verschillende vakken of bijvoorbeeld het maken van verslagen. Het OLC wordt niet gebruikt als ontmoetingsplaats. Daarvoor kun je in de aula terecht.

  Kluisjes/tassenrek

  In de garderobes zijn kluisjes geplaatst. Daarin kunnen een helm en/of andere waardevolle voorwerpen worden opgeborgen. Deze kunnen gebruikt worden tegen betaling van €10,- huur en €20,- borg per jaar. Bij inlevering van de sleutel ontvang je de borg retour.

  In verband met de veiligheid is het de bedoeling dat je tijdens de pauzes, je tas in het daarvoor bestemde tassenrek plaatst.

  Lift

  Wie door een beenblessure of anderszins geen trappen kan lopen, kan – na toestemming – van de lift gebruikmaken. Tegen betaling van € 10,- borg kun je van de conciërge een liftsleutel krijgen. Zodra het gebruik niet meer nodig is, wordt de sleutel weer ingeleverd. Misbruik wordt gestraft.

  Catering/keuken

  In de aula bevinden zich automaten/verkooppunten voor koffie, broodjes, koek etc. De openingstijd van het kantinebuffet in de aula is tussen 08.10-13.30 uur.

  Het is niet toegestaan om tijdens de les te eten en te drinken. Ook mag er vanuit de aula geen eten en of drinken meegenomen worden naar de gangen en/of lokalen.

 • Hoe geef ik absentiemeldingen door?

  Verzuim en verlof

  Volg je de lessen niet? Dat noemen we verzuim. We kennen twee soorten verzuim:

  • geoorloofd verzuim. Je bent dan afwezig met toestemming of je hebt je ziek gemeld. Hiervoor gelden de volgende regels:
   • Ben je ziek? Meld dit altijd op school (telefoonnummer 085-4838000, voor 09.30 uur). Je hoeft jezelf niet beter te melden, zodra je weer lessen volgt, wordt je ziekmelding beëindigd. Hierbij de nieuwe manier van ziekmelden aanvullen, via Studentenportaal.
   • Word je tijdens een lesdag ziek? Meld dit ook altijd op school. Als je je niet afmeldt, geldt je verzuim als spijbelen. Je kunt je ziekmelden bij:
    • de docent waarvan je het laatst gevolgde uur les had
    • de verzuimcoördinator
    • de opleidingsmanager van jouw sector
    • de conciërges.

  Wil je vrij vragen met een goede reden? Het gaat dan bijvoorbeeld om een bruiloft of doktersbezoek. Hiervoor vraag je op tijd (minimaal twee dagen van tevoren) verlof aan bij je verzuimcoördinator. Op locatie Amersfoort zijn de verzuimcoördinatoren:

    • F. J. Harbers, sector werktuigbouw-BBL
    • J. Krijgsman, sector bouwkunde BBL
    • mw. C.J. Mulder, sector gezondheidszorg VP-BOL
    • H. Nijland, sector dienstverlening-beveiliging
    • M. van Oostenbrugge, sector gezondheidszorg VP-BBL
    • R. W. Lokker, sector technologie elektro-BOL
    • B.R. van de Pol, sector welzijn 1e jaar-MZ 2e en 3e jaar
    • mw. J. van de Biezen-Slingerland, PW 2e en 3e jaar
    • T. Roelofse, sector technologie elektro-BBL
    • J. W. van Toor, sector verzorgende
    • G. Boeser, sector economie opleiding Commercieel, Financieel, OMS
    • D.H. Boonzaaijer, sector economie BOL opleiding Retail en BBL opleiding Retail en Commercieel
    • mw. I.H. Vis, sector dienstverlening
    • H. van de Weg, sector bouwkunde-BBL
    • T.J. de With, sector bouwkunde, ICT, werktuigbouwkunde – BOL
    • A. Verbaan, sector techniek, Mobiliteit
  • ongeoorloofd verzuim. Je bent dan afwezig zonder toestemming, hebt bij ziekte niet op tijd ziekgemeld of verlof niet op tijd aangevraagd. Hiervoor gelden de volgende regels:
     • Je verzuimcoördinator spreekt je aan op het verzuim.
     • Afhankelijk van hoe vaak en hoe veel je verzuimt, kun je een sanctie opgelegd krijgen door je verzuimcoördinator of je opleidingsmanager.

  Als je veel verzuimt, geven wij dat altijd door aan de gemeente waar je woont. We zijn wettelijk verplicht om dat te melden, daarom nemen we dat ook serieus. Verzuim kan je forse (financiële) problemen opleveren.

 • Veiligheid en calamiteiten

  Veiligheid

  Met elkaar proberen we de school zo veilig mogelijk te houden. Daarom zijn de gedragsregels, waar je eerder al over gelezen hebt, opgesteld. Daarnaast willen we je nog even wijzen op de veiligheidsvoorschriften in praktijklokalen. We verwachten dat jij je daar altijd aan houdt en dat je voorzichtig en oplettend bent.

  Beveiligingsdienst

  Op het Hoornbeeck College in Amersfoort hebben wij een beveiligingsdienst. Hier lopen studenten van de sector Beveiliging stage tijdens hun schoolperiode. De taken die de beveiligingsdienst doet zijn:

  • Toezicht houden
  • Surveillancerondes lopen
  • Cameratoezicht
  • Optreden bij onregelmatigheden of kleine opstootjes.

  Dit alles wordt aangestuurd door coördinatoren. Wij hebben in de beveiligingsdienst beveiligers en coördinatoren beveiligers. Erboven staat de instructeur, de heer C.H. de Jong.

  Wij zijn er dus voor het naleven van de schoolregels, en spreken daarbij dus studenten maar ook de docenten als dat nodig is. Het is een geüniformeerd beroep, dus wij zijn herkenbaar.

  Daarnaast ondersteunt de beveiligingsdienst bij:

  • Ouderavonden
  • Open avonden
  • Bijeenkomsten
  • Evenementen

  Kortom een heel veelzijdige beveiligingsdienst.

  Calamiteiten

  Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er in de school brand uitbreekt of dat er iets anders gebeurt waardoor jouw veiligheid bedreigd wordt. Volg in zo’n geval altijd de aanwijzingen op van de BedrijfsHulpVerleners (BHV’ers). Dat zijn docenten en andere medewerkers die speciaal getraind zijn om te handelen in crisissituaties. De BHV oefent altijd minimaal een keer per jaar. Werk aan zo’n oefening altijd mee! Je kunt namelijk niet weten of het een oefening is of dat er echt een crisissituatie is…

  EHBO

  Heb je EHBO nodig? De conciërges hebben een verbanddoos en in de school hangt een AED. Als het nodig is kan een EHBO’er of degene die bij de receptie zit een arts oproepen. Volg altijd de aanwijzingen van de conciërge, EHBO’er of degene bij de receptie op!

 • Het gebruik van ICT-middelen

  Inloggen op het netwerk

  Om in te kunnen loggen op het schoolnetwerk heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Via de e-mail heb je inmiddels je gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, dan ontvang je de eerste dag van het nieuwe cursusjaar deze gegevens via de administratie.

  Inloggen op de webmail

  1. Gebruik altijd de link die op de website van het Hoornbeeck staat. Je kunt deze vinden op de startpagina.
  2. Gebruik altijd Microsoft Edge (Dus niet Firefox, Google Chrome en andere browsers).
  3. Als je inlogt op je webmail gebruik dan je volledige emailadres, dus NOOIT alleen een roostercode of studentnummer (Bijv.: 12345@hoornbeeck.nl).

  Wanneer je niet kunt inloggen, ben je zelf verantwoordelijk dit op te lossen via de servicedesk.

  Voor school wordt alleen gemaild via de Hoornbeeck e-mail en niet via andere e-mailadressen.

  Het rooster is in te zien op http://hoornbeeck.roosterinfo.nl. Voor het rooster en de website heb je geen wachtwoord nodig.

  De elektronische leeromgeving Itslearning (www.itslearning.com)wordt gebruikt voor het inleveren van verslagen en opdrachten. De links naar het rooster, de e-mail en de elektronische leeromgeving zijn te vinden op de website www.hoornbeeck.nl. Software bijvoorbeeld Office is te bestellen via Slim, surf naar www.slim.nl, log in als student met je schoolmailadres, let goed op de aanwijzingen die je krijgt om een wachtwoord te krijgen.

  Studentenportaal

  Het studentenportaal wordt gebruikt voor het inzien van aan- en afwezigheid, behaalde resultaten en BPV-gegevens. Ook is het mogelijk via deze module het mobiele telefoonnummer te wijzigen, zodat je via het juiste nummer te bereiken bent. Zowel studenten als ouders gebruiken hetzelfde account  om gegevens op te vragen via  de het studentenportaal.

  Zie ook de link op de website: http://www.hoornbeeck.nl/links/.

  MS-Office

  De studenten van het Hoornbeeck College kunnen de nieuwste versie van het Microsoft Office-pakket gratis downloaden. Het Office-pakket mag thuis geïnstalleerd worden op vijf vaste en vijf mobiele apparaten! Dit kan omdat wij als school een overeenkomst hebben met Slim.nl en Microsoft.

  Hoe werkt het?

  1. Ga naar slim.nl
  2. Maak zelf een account aan
  3. Download de officiële laatste versie van Microsoft Office gratis.

  Wat is Slim.nl?

  Slim.nl is de ICT-webwinkel met onderwijskorting, exclusief voor studenten en docenten van MBO-instellingen. Zij kunnen bij Slim.nl terecht voor legale software, hardware en accessoires, van merken als Microsoft, Adobe en Apple.

  Vanwege de speciale overeenkomsten die Slim.nl voor het hele Nederlandse onderwijs afsluit met (software)leveranciers, betalen studenten en medewerkers via Slim.nl veel minder voor hun software dan bij andere winkels. Soms, zoals in het geval van Office, wordt de software zelfs gratis aangeboden. Voor vragen bij downloaden: 020- 4201396.

  Heractiveren software MS-Office
  Maak je al gebruik van gratis Office op je laptop, tablet of pc? Let dan op: het is de bedoeling dat je je software elk jaar her-activeert. Begin oktober ontvang je een mailtje van Slim.nl, waarin staat uitgelegd hoe je dit – in drie eenvoudige stappen – kunt aanpakken.

  Regels voor het gebruik van ICT-middelen

  Voor de eerstejaars studenten is het verplicht dat zij hun eigen laptop meenemen, zodat zij die kunnen gebruiken tijdens de lessen. Voor de overige is het niet verplicht, maar stimuleren we dit wel. Daarnaast hebben we enkele computerlokalen (vaste computers/laptopkar). Ook in de gangen zijn door het hele schoolgebouw OLC’s beschikbaar (met laptops). We gaan ervan uit dat je op een verantwoorde manier met alle leermiddelen omgaat.

  Voor zowel je eigen laptop als de apparatuur van school gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Gebruik de apparatuur voor doeleinden die een relatie hebben met het onderwijs.
  2. Hinder andere gebruikers niet.
  3. Gedraag je overeenkomstig de geldende normen en waarden.
  4. Verstuur geen onnodige/ongeoorloofde berichten.
  5. Geen eten en drinken als je apparatuur gebruikt.
  6. Het is verboden destructieve software te installeren (password-hackers, trojan horses, etc.).
  7. Pogingen tot inbraak in het systeem zijn niet toegestaan.
  8. Pogingen om op naam van een ander in te loggen c.q. overtredingen in strijd met de wet op privacy (VGA) zijn niet toegestaan.
 • Leefbaarheid in en rondom het gebouw

  Lokalen/aula

  We zien allemaal graag een schone en gezellige school. Het is jullie ‘werkplek’. Laat alsjeblieft geen rommel achter. Wees sportief en neem zelf het initiatief tot het eventueel oppakken van een rondslingerend papier. Tafeltjes en stoelen graag weer in de oorspronkelijke opstelling terugzetten. De conciërges zijn altijd bereid om jou te helpen. Laat zien dat je dit waardeert, door te zorgen voor een opgeruimde school!

  Toiletten

  De conciërges zorgen voor schone toiletten. Dat waarderen alle studenten. Neem je verantwoordelijkheid!

  Gangen

  Rust in het gebouw is belangrijk. Als het rumoerig is, is dat nadelig voor het onderwijsleerproces en dat roept irritaties op. Van belang is ook om de gangen van het gebouw netjes te houden. Het is mede een visitekaartje van de school.

  Geluidsdragers

  Wij vinden communicatie belangrijk en vinden het niet gewenst als studenten zich afsluiten van anderen door middel van oordoppen en/of een hoofdtelefoon. Daarom is dit niet toegestaan.

  Mobiele telefoon

  Mobiele telefoons moeten tijdens lessen uitgeschakeld zijn. Mocht je persoonlijke situatie aanleiding vragen om jouw voortdurende bereikbaarheid (bijvoorbeeld ernstige ziekte van een familielid), overleg dan even bij het begin van de les met je docent.

  Als je je mobiele telefoon toch gebruikt, kan een docent hem gedurende de les innemen. Aan het einde van de les ontvang je hem weer terug.

  Vriend/vriendin

  Een mbo-school is een professionele omgeving; je bereidt je voor op een baan. Net zoals op je werk heeft dit gevolgen voor hoe je met je vriend of vriendin omgaat; gedraag je alsof je in een professionele omgeving bent

 • Persoonlijke verantwoordelijkheid en gedrag t.o.v. docenten/medestudenten

  Identiteit

  Afspraken en regels die hieronder aangegeven zijn, vinden hun grondslag vooral in de identiteit van de school. Je bent daartoe met je ouder(s) / verzorger(s) de verplichting aangegaan om je hieraan te houden. Zie in dit verband het gestelde in de preambule van de onderwijs-overeenkomst en het studentenstatuut en de aan jou aan het begin van het cursusjaar uitgereikte informatiegids.

  Orde in de klas

  Het onderwijsleerproces wordt vormgegeven door de docent en de studenten, maar de docent draagt daarin de eindverantwoordelijkheid. Als dit proces verstoord wordt, kan de docent maatregelen nemen. Dit kan een waarschuwing zijn. Maar als dit onvoldoende effect heeft, kun je in een uiterste geval uit de les verwijderd worden. Gelukkig gebeurt dit zelden, maar:

  • Als je wordt verwijderd, meld je je bij je opleidingsmanager. Van hem/haar krijg je een formulier, waarin je verwoordt wat er is gebeurd.
  • Met dit formulier ga je het gesprek aan met de docent. De docent bepaalt of er een sanctie gegeven wordt.
  • Als het gesprek niet naar tevredenheid verloopt, wordt de opleidingsmanager opnieuw betrokken. Deze neemt dan zo nodig maatregelen.

  Vrije uren

  In een vrij uur draag je er zorg voor dat je gedrag niet storend is voor de lessen van anderen. Je kunt in de aula terecht of in het Open Leer Centrum.

  Spelletjes

  Wij vinden het belangrijk dat studenten met elkaar kunnen tafeltennissen of spelen met de voetbaltafel. Ook stimuleren we het dat studenten met elkaar allerlei kaartspelletjes (zoals Uno) doen.

  Het traditionele kaartspel is echter niet toegestaan. De afbeeldingen worden vaak gelinkt aan Bijbelse figuren. Zo zou de koning de duivel voorstellen, de vrouw Maria, de moeder van de Heere Jezus. De harten en ruiten stellen dan het bloed van de Heere Jezus voor. De joker, d.w.z. de dwaas of de vrolijke grappenmaker, is dan de Heere Jezus Zelf.

  Kleding; principieel en professioneel

  Als wij met elkaar studeren en werken op het enige reformatorische College voor MBO, mag dat tot uitdrukking komen in onze hele presentatie. Stel je voor dat ook op het enige reformatorische College voor MBO de Bijbel het niet meer voor het zeggen zou hebben …

  Wij zijn als collega’s van ons Hoornbeeck College in het algemeen blij met jullie als studenten. Ook de buitenwacht (stageplaatsen, bedrijven en instellingen, het vervolgonderwijs, enz.) geeft regelmatig aan dat zij jullie nette en verzorgde uitstraling én algehele presentatie (omgangsvormen, werkhouding) als positief waarderen! Daar zijn wij blij mee. Het is belangrijk om dat eerlijk te noemen … maar ook om dat met elkaar zo te houden.

  Boven deze paragraaf staat: kleding. Misschien vraag je: “Is dat nu waar het echt om gaat? Het gaat toch om je hart?” Jazeker! Je Schepper vraagt in de Bijbel om jouw hart. Maar de Bijbel noemt ook, dat ‘de uitgangen van het leven uit het hart zijn’. Dat betekent dat je hart, als het centrum van jouw leven, alles bepalend is. Dat heeft dus een uitwerking naar je hele gedrag. En kleding is ook gedrag! Kleding is communicatie. Kleding vertelt iets over mij en over jou. Kleding is een (heel zichtbaar) deel van je gehele gedrag.

  De Bijbel spreekt ook over vriendelijkheid, medeleven en eerlijkheid, maar ook over taalgebruik en kleding. We willen graag alle studenten oproepen zich ten allen tijde (ook tijdens heel warme dagen!) gepast te kleden. Verzorgd en stijlvol. Principieel en professioneel. We doen deze oproep namens vele studenten en docenten, maar nog belangrijker: we menen dat het ook Bijbels is. Overigens gelden in veel werksituaties waarop wij jou hier voorbereiden ook kledingregels!

  We spreken je er dus ook écht op aan en we willen best even helder zijn: jongens geen korte broeken (mag bij Albert Heijn ook niet!), meisjes geen korte rokken of ‘topjes’ en naveltruitjes e.d. Het is ook niet de bedoeling dat meisjes met lange broeken door de school lopen om ‘effe snel naar gym’ te gaan. Er is voor meisjes een speciale ruimte (in de fietsenkelder) waarin je je kunt omkleden. Als je je moet omkleden, ga je via de fietsenkelder naar binnen en niet via de hoofdinggang.

  Om duidelijk te zijn naar elkaar (ook een Bijbelse opdracht) dus deze paragraaf. We weten dat we op jullie –  jong volwassen en aanstaande beroepsbeoefenaren – aan kunnen. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit artikel: ga gerust in gesprek met je mentor, docent of je opleidingsmanager!

  Taalgebruik

  Een aangenaam school ‘klimaat’ gaat niet samen met taalverruwing. Nog belangrijker is dat de Bijbel ons leert onze tong ‘in toom te houden’. Vloeken is letterlijk ‘uit den boze’! Je begrijpt dat wij ons geroepen voelen tot sancties in geval van ruw taalgebruik of zelfs vloeken.

  Alcohol/verdovende middelen

  De student mag noch alcoholische dranken, noch verdovende middelen bij zich hebben, verhandelen of gebruiken. Zie verder het studentenstatuut artikel 4.

  Roken

  Roken is niet toegestaan op het hele terrein van het Hoornbeeck College.

  Wij werken aan een gezond leerklimaat en zijn ervan overtuigd dat deze afspraken daaraan een goede bijdrage leveren. Een sfeer waarin we met elkaar streven naar  mooie resultaten, naar een diploma met inhoud. Het gaat immers om jouw toekomst. Werk daarom mee!

  Spelregels: hoe gaan wij met elkaar om in de klas?

  Voor de meeste sporten en spelen geldt dat heldere spelregels het leuker maken en de prestaties verbeteren. Dat geldt ook voor de omgang tussen studenten en docenten in de schoolsituatie. Het is voor iedereen fijn om te weten waar je aan toe bent!

  In overleg met studenten (!) hebben wij enkele spelregels opgesteld om een goede samenwerking tussen student en docent te bevorderen. Met het afspreken van spelregels bereik je echter niet alles. Motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en menselijkheid bijvoorbeeld kun je moeilijk in regels vastleggen. In ieder geval geldt vóór alle regels dat wij rekening houden met elkaar.

  En: bij alle regels moeten we bedenken dat één belangrijke grondregel voor ons allemaal geldt: “Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen” (Prediker 12: 13).

  • Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort je medestudenten en de docent. Als je toch te laat komt, stoor dan de les niet verder. Leg kort uit wat de reden is van je late komst.
  • Maak je betrokkenheid en eerbied zichtbaar bij de dagopening en -sluiting. Door actief mee te doen, geef je diepgang aan de reformatorische identiteit van de school
  • In de pauzes en in eventuele tussenuren kun je eten. In de les kan dat niet.
  • Het gesprek tussen docent en studenten is heel belangrijk. Dat betekent dat de gehele klas moet kunnen horen wat je docent of wat die ene medestudent vraagt of zegt.
  • Neem zelf je verantwoordelijkheid en spreek gerust een ander (student of docent) vriendelijk en correct aan op ongewenst of ontoelaatbaar gedrag.
 • Communicatie

  Rapportage

  Elke lesperiode wordt afgesloten met toetsen. Over de resultaten vergaderen je docenten periodiek. Je kunt je cijfers bekijken via de Educus zelfservice module (deze kun je bereiken via www.hoornbeeck.nl. Daarnaast wordt een ouderavond georganiseerd met het oog op bespreking van de studievoortgang. Als er sprake is van onvoldoende resultaten, nemen we contact op met je ouder(s)/ verzorger(s). We gaan er van uit dat je je ouder(s)/verzorger(s) laat kennisnemen van de informatie die je vanuit school meekrijgt!

  Gesprek met docenten en managers

  Docenten, opleidingsmanagers en de locatiedirecteur zijn altijd bereid om het gesprek met je aan te gaan. Als je een gesprek wilt hebben, kun je het beste van te voren een e-mail sturen om een moment af te spreken.

 • Begeleiding

  Studieloopbaanbegeleider

  Aan elke klas of groep is een studieloopbaanbegeleider toegewezen. De studieloopbaanbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen ten aanzien van studie etc. Ook kan je slb’er bemiddelen bij conflictsituaties met studenten of docenten. Je slb’er is voor je ouders ook een belangrijk aanspreekpunt.

  Decaan

  De decaan houdt zich vooral bezig met studie- en beroepskeuze. Je kunt bij de decaan terecht met vragen over vervolgstudie.

 • Studentvoorzieningen

  Extra ondersteuning

  Het kan zijn dat je behoefte hebt aan extra ondersteuning bij je studie of bij persoonlijke problemen. Dat kan op Hoornbeeck! Daarvoor hebben we het ondersteuningsteam. Soms is het beter als je aanklopt bij een hulpverleningsinstelling. Het ondersteuningsteam kan je doorverwijzen.

  Het ondersteuningsteam biedt extra ondersteuning als je:

  • een visuele of auditieve beperking hebt;
  • een lichamelijke beperking, handicap of langdurige ziekte hebt;
  • leerproblemen of huiswerkproblemen hebt;
  • dyslexie of dyscalculie hebt;
  • een neurologische/psychische beperking (hersenletsel, ADHD, enz.) hebt.

  Herken je je hierin of heb je een andere beperking? Dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met een van onze begeleiders. Samen met jou gaan we na wat jouw mogelijkheden zijn en wat je nodig hebt. We kijken welke aanpassingen, voorzieningen en extra begeleiding er mogelijk zijn om jouw studie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook kunnen wij, in overleg met jou, informatie geven over jouw beperking of ziekte aan docenten, medestudenten en de stage-instelling.

  Het kan natuurlijk ook zijn dat je problemen hebt met jezelf of in je omgeving. Ook dan kun je een afspraak maken met iemand van het ondersteuningsteam. Waar kun je aan denken?

  • Je hebt zorgen over of problemen met jezelf.
  • Je hebt problemen in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld thuis, op school of in je omgeving.
  • Je merkt in je persoonlijke situatie of stage dat je behoefte hebt aan extra training van jouw sociale vaardigheden/zelfvertrouwen. Ook kan het zijn dat je onzekere of negatieve gedachten hebt over jezelf. Graag zou jij sterker in je schoenen willen staan.

  Wat kunnen wij dan doen voor je?

  • luisteren naar je verhaal;
  • helpen met het zoeken naar oplossingen;
  • geven advies of hulp bij onzekerheid of faalangst;
  • verzorgen sociale vaardigheidstrainingen/trainingen of hulp bij versterken van het zelfvertrouwen;
  • informeren over buitenschoolse hulp.

  De contactpersonen van het ondersteuningsteam zijn op locatie Amersfoort:

  • J. Brander, schoolmaatschappelijk werker
  • R. Elliot-Gaasbeek, lid team extra ondersteuning VZ
  • P. de Jong, begeleider pastorale vraagstukken
  • P. Meijer, lid team extra ondersteuning Economie
  • C.J. Mulder, lid team extra ondersteuning VP
  • A. Pas, lid team extra ondersteuning WTB
  • J. Groen lid team extra ondersteuning Mobiliteit
  • W.K. Petersen, trainer SoVa
  • S. Prinsen, lid team extra ondersteuning Bouwkunde/ICT
  • T. Roelofse, lid team extra ondersteuning Elektrotechniek
  • T. Valkenburg, lid team extra ondersteuning Dienstverlening
  • J. van Voorst, coördinator team extra ondersteuning, trainer SoVa
  • C.H. van Vuuren, staffunctionaris Passend Onderwijs.