Zoeken

Lesbosdiner

Studenten en docenten van Hoornbeeck Rotterdam zetten zich in voor vluchtelingen in kamp Moria

Meld je aan voor een exclusief diner, en steun vluchtelingen! - 20 januari 2020 

“Ik was hongerig (…,) een vreemdeling (…,) naakt (…,) krank… en gij hebt Mij …...? (Matth. 25:31-46)”. 

Kranten, radio, televisie, social media berichten ons over de erbarmelijke omstandigheden van vluchtelingen. Kamp Moria barst uit zijn voegen, zo kopte het Reformatorisch Dagblad. Het kamp is ingericht voor 3.000 vluchtelingen maar er wonen er 15.000 vluchtelingen! Iedere dag komen er vluchtelingen bij. Uren staan mensen in de rij voor eten, voor één luier of voor de douche. De regentijd is aangebroken, de winter nadert. Er zijn onvoldoende slaapzakken en ziektes kunnen nauwelijks bestreden worden. De asielaanvragen moeten in behandeling genomen worden door het land waar de asielzoeker als eerste Europa binnenkomt (1997 Dublin conventie EU landen). Dit verdrag moet Griekenland serieus nemen. Wat doen andere Europese landen? Ze houden hun grenzen potdicht. Tijdens de voorlichting werden de volgende vragen aan studenten gesteld: “Past jouw leven in een vuilniszak”? “Wat zou je in de vuilniszak doen”? Voor veel asielzoekers kan één volle vuilniszak een grote weldaad zijn.

Om de mensen in Kamp Moria te Lesbos te steunen, organiseren docenten en studenten van locatie Rotterdam een diner. Reserveer alvast Deo volente 20 januari 2020! Inloop: 18.30 uur, aanvang: 19.00 uur. Van harte welkom op het Hoornbeeck College te Rotterdam!

Kosten: 1 pers. = € 65, 2 pers. = € 100

Let op: er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar! 

Let op:

  • U kunt via dit formulier alleen uzelf aanmelden. Neemt u een gast mee? Vul dan de naam van de gast in, om in aanmerking te komen voor het kortingstarief. De gast dient zelf ook het formulier in te vullen, en u op te geven als gast. Zo weten we exact wat iedereen wil eten.
  • Uiterste aanmelddatum voor dit diner is zaterdag 4 januari. Graag ook voor die datum uw betaling in orde maken. 

De gerechten worden bereid door: 

Hieronder kunt u zichzelf aanmelden. Giften of overbetalingen zijn altijd welkom! Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk. 

 

Betaling:

Gaarne het bedrag na opgave z.s.m. overmaken naar NL44 RABO 0154 1722 27, t.n.v. Centrale Administratie Hoornbeeck College Amersfoort, o.v.v. GD273/CRR. Let op: giften zijn fiscaal aftrekbaar. De volledige opbrengst komt ten goede aan Moria Lesbos.

Vragen? 

Neem contact op met T. (Timos) Kapteijns (Kps@hoornbeeck.nl), of Martin Rozema (Rmm@hoornbeeck.nl). 

1135