Zoeken

Overig aan het woord

Siloah - Bethesda

Als je echt iets voor een ander wilt betekenen, biedt de zorg voor verstandelijke gehandicapten veel mogelijkheden. Locatiemanager P. Verloop van woon- en dagbestedingslocatie Bethesda is ervan overtuigd. “Je bent als begeleider onmisbaar voor deze doelgroep.”

De bewoners en logees van Bethesda zijn verstandelijk gehandicapte cliënten. Bewoners die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. “De meesten kunnen niet lopen, zijn slechthorend of slechtziend en kunnen beperkt communiceren. We gebruiken allerlei hulpmiddelen om met onze bewoners te "praten". Een pictoagenda bijvoorbeeld, of een spreekcomputer waarmee de cliënt boodschappen kan laten horen die door ons zijn ingesproken. Zo kunnen ze toch aan hun familie laten weten wat ze bijvoorbeeld gedaan hebben die week.” En dat is precies het doel van de zorg in Bethesda. Zorgen dat de bewoners ondanks hun beperkingen zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien. De een leert zelfstandig te eten of te drinken, de ander kan zichzelf aankleden. “Je moet niet in te grote stappen denken, maar afdalen naar het niveau van de cliënt”, zegt Verloop. “Als vrijwilligers cake gaan bakken met de cliënten, doen ze ogenschijnlijk weinig. Maar ze genieten al van de sfeer, de lucht, een blik in de oven. Je krijgt daar veel voor terug. Je ziet dan een bewoner ontspannen en zich tevreden voelen.”

De vierentwintig cliënten wonen in vier woongroepen. Binnen deze woongroep is een coördinator verantwoordelijk voor de zorg die samen met de begeleiders wordt gegeven. De coördinator onderhoudt contacten met allerlei betrokken mensen, zoals familie van cliënten, het team, specialisten van andere disciplines en de locatiemanager. “Een mooie functie voor Hoornbeeck studenten om naartoe te groeien”, vindt Verloop. Maar hij heeft wel zo zijn eisen. “Wil je jezelf ‘verkopen’ als professional, dan moet je weten wie je bent. Waarom je voor deze doelgroep kiest. Wat je sterke en zwakke punten zijn. Dat kunnen niet alle sollicitanten even goed. Als zorgverlener moet je kunnen organiseren, coördineren, observeren, plannen, communiceren, samenwerken, respect en waardering uitstralen… Allerlei vaardigheden die je op school aanleert en in de praktijk verder ontwikkelt.”

De professionals die aan de slag gaan in Bethesda, doen waardevol werk. “Onze cliënten kunnen geen dag zonder begeleiders. Je bent onmisbaar voor hen. Dat maakt dit werk bijzonder!”

936