Zoeken
Jaarverslag 2018

Het onderwijs gaat over mensen en zaken. In dit jaarverslag leest u meer over zaken dan over mensen. Een jaarverslag is immers een verantwoordingsdocument. Een verslag waarin we laten zien wat in het achterliggende jaar op school is gebeurd. Daarin laten we zaken zien die goed gaan, maar ook die beter kunnen. Dan gaat het over examenresultaten, instroomcijfers, ict, gebouwen en nog veel meer. Allemaal zaken die van groot belang zijn voor het onderwijs. Zaken waarin de overheid ook nadrukkelijk om verantwoording vraagt. Die verantwoording is in de loop van de jaren steeds groter geworden. De overheid, maar ook andere partijen in onze samenleving, kijken over onze schouders mee. Hoewel we soms wel wat veel moeten verantwoorden, zijn we altijd tot verantwoording bereid. U als lezer wilt immers weten wat er in onze school gebeurt. Bovendien werken we als school met belastinggeld dat we van de overheid ontvangen. Dat dient zorgvuldig te worden besteed.

Jaarverslag 2018
1072