Zoeken
Jaarverslag 2018

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De Identiteitsraad is een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school. De Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De VVORG is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de schoolvereniging gestegen van 1.823 naar 1.881.

De Identiteitsraad bestond per 31 december 2018 uit de volgende personen:

 • ds. A.C. Rijken, voorzitter, Gameren
 • J.M. Verwijs, secretaris, Ommeren
 • G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
 • E. Blankestijn, Barneveld
 • J.H. Dek, Yerseke
 • ds. D. Heemskerk, Ouderkerk a/d IJssel
 • J.A. Jobse, Elspeet
 • L.D. van Klinken, Veenendaal
 • L. Kisteman, De Klomp
 • E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
 • ds. G. Pater, Ouddorp
 • J. Rijfers, Alphen a/d Rijn
 • P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
 • ds. A.C. Uitslag, Urk
 • N. Verdouw, Gouda
 • ds. A. Verschuure, Capelle a/d IJssel
 

Een van de leden van de Identiteitsraad, de heer J. van Dam, is in het verslagjaar overleden ten gevolge van een verkeersongeval.

De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2018 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

 • het participeren in toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
 • het openen van het schooljaar op diverse locaties (met als thema ‘Verder kijken’);
 • het participeren bij diploma-uitreikingen;
 • betrokkenheid bij de totstandkoming van readers voor het vak Godsdienst;
 • de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging heeft de heer W. Büdgen, voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Driestar educatief en oud-bestuurder Wartburg College, een lezing gehouden met als thema ‘Jongeren zoeken’.

De Identiteitsraad heeft in 2018 twee keer vergaderd met het College van Bestuur. Verder heeft er een themavergadering plaatsgevonden met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
In 2018 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht en gesprekken gevoerd bij de locaties Apeldoorn en Rotterdam.
Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.

ds. A.C. Rijken
voorzitter Identiteitsraad

Jaarverslag 2018
1116