Zoeken
Jaarverslag 2018

De Raad van Toezicht kent een diversiteit in de samenstelling waardoor de inbreng van verschillende deskundigheden en maatschappelijke achtergronden worden gewaarborgd. De Raad bestond op 31 december 2018 uit de volgende leden:

•     H.T. Groenendijk, voorzitter, manager bij een advies- en ingenieursbureau;
•     ds. A.A. Egas, vice-voorzitter, predikant;
•     J. Kuijers, secretaris, directeur van een basisschool;
•     H.J. van den Berg MSc, lid raad van bestuur van een zorggroep;
•     W.J. Frens RA, algemeen directeur/eigenaar van een advies- en accountantskantoor;
•     G.R.J. van Heukelom, voormalig lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland;
•     Mr. A. Weggeman, directeur advisering Raad van State.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 gewijzigd. De heren Van Dijk en Van de Velde hebben de Raad verlaten. De heren Van den Berg en Weggeman zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft haar werkgeversfunctie vervuld richting het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het College van Bestuur de school naar behoren bestuurt en de identiteit van de school bewaakt. De beloning van het College van Bestuur is binnen de norm.

Jaarverslag 2018
1115